„Grécka kríza odhalila slabé stránky EÚ”

zdroj: flickr, autor: Titanas

Waigel je známy ako otec Paktu stability a rastu, ktorý určuje mantinely verejného dlhu a rozpočtového deficitu v eurozóne. V rozhovore pre EurActiv povedal, že Atény sú zodpovedné za krízu, ale európske inštitúcie zároveň ukázali svoju neschopnosť predísť jej vzniku a tým ukázali svoju slabinu, ktorú je potrebné riešiť.

Tento štvrtok (16. septembra) sa lídri členských štátov EÚ stretnú v Bruseli, aby navrhli nové pravidlá hospodárskeho spravovania Únie po gréckej kríze. „Grécko sa hralo s číslami a to je pomerne hanebný trik,“ povedal Wigel a dodal: „Európska komisia a ďalšie inštitúcie mali ale spochybňovať rozpočet Grécka a jeho čísla oveľa skôr. Krajina sa za týchto okolností nemala stať súčasťou eurozóny.“

Neodpustiteľná chyba

Podľa bývalého nemeckého premiéra si Európania zahrávali s ohňom keď v roku 2005 zvoľnili pravidlá Paktu stability a rastu. Stalo sa tak pod tlakom Francúzska, ale ironicky aj Nemecka, ktoré malo v tom čase vládu vedenú socialistami. „Prakticky neodpustiteľnou chybou bolo zmiernenie Paktu. Najmä Nemecko, tvorca Paktu, nehralo podľa pravidiel predošlej vládnej koalície,“ povedal Waigel a zdôraznil, že práve nezrovnalosti v ekonomickom raste medzi členskými štátmi eurozóny boli hlavnou príčinou problémov. „Federálne štáty v USA majú vysoko rozdielne hospodárske modely a predsa majú spoločnú menu,“ argumentuje Waigel. Naznačuje tým, že najdôležitejšie pre udržanie stability je, aby sa dodržiavali kritéria a monitorovanie ich plnenia bolo efektívnejšie. „Potrebujeme lepší varovný systém a lepšie postupy pri sankcionovaní,“ zdôraznil.

Krátenie eurofondov ako trest

„Ak štát nedodrží kritériá, mali by mu pohroziť tým, že mu zoberú časť eurofondov. Tento trest by bol možný aj bez zmien v Zmluvách,“ povedal Waigel a dodal: „Krátenie fondov je najrýchlejšou a najefektívnejšou dostupnou metódou. Akonáhle sa totiž zastaví financovanie veľkých štrukturálnych projektov z prostriedkov EÚ, napríklad rozšírenie diaľnic, tlak na vládu, aby rešpektovala kritériá, porastie.“

Bývalý minister financií sa zároveň postavil proti radikálnym tvrdeniam v Nemecku, ktoré vyvstali v čase pôžičky Grécku, že zlyhávajúcim štátom netreba pomáhať.

"Eurozóna je ako rodina"

„Je to ako rodina: Nie som zodpovedný za dlh, ktorý spravil môj brat, moja sestra alebo moje deti. Ak im však chcem pomôcť, určite tu nie je nikto, kto by mi mohol odoprieť toto právo. Musím ale svoju pomoc podmieniť, jasne ju zadefinovať a prezentovať ju tak, že im pomáham, aby si sami pomohli,“ poznamenal Waigel a dodal, že to isté platí pre EÚ.

Ohľadne hospodárskeho spravovania zdôraznil, že Európska únia potrebuje viac skoordinovať svoju rozpočtovú politiku. „Nedbal by som ak by sa rozpočtové plány predložili Komisii pred ich schválením a ak by Komisia poskytla svoje stanovisko. Naopak, domnievam sa, že „európsky semester“ môže krajine pomôcť dosiahnuť domácu rozpočtovú disciplínu,“ povedal a dodal, že dôležité je najmä zavedenie jednotných európskym pravidiel na národnej úrovni.

To isté podľa Waigela platí aj pre ratingové agentúry. „To sú dve oblasti, kde môže Európa dosiahnuť skutočný pokrok. Tu si EÚ môže povedať: Toto je náš európsky model, nechceme viac závisieť na Wall Street.“


Rozhovor s Theom Waigelom v nemeckom jazyku si môžete prečítať tu.