Grécke problémy škodia európskym podnikom

Zdroj: Flickr

Prístup k úverom sa opäť zhoršil a pôžičky zdraželi vplyvom poslednej vlny neistoty na trhoch vyvolanej problémami Grécka, ktoré sa objavili práve v čase, keď hospodárske vyhliadky začali byť jasnejšie.

„Ak chceme obnovu, práve v tomto momente je dôležité, aby podniky mali prístup k financiám. Osobitne ide o problém malých a stredných podnikov, keďže nemajú prístup na trhy s dlhopismi,“ uviedol generálny riaditeľ BusinessEurope Philippe de Buck.

„Veľmi znepokojujúca situácia vo viacerých členských štátoch ovplyvňuje cenu kapitálu, ale aj prístup k nemu,“ dodal. Podľa jeho slov treba urobiť tvrdé rozhodnutia a vyzval Európsku centrálnu banku, aby ekonomikám eurozóny prejavila svoju podporu.

Na príklade Írska, Lotyšska a Maďarska poukázal, že vlády museli prijať ťažké opatrenia, aby sa dokázali vyrovnať s dlhmi. Európska komisia podľa neho musí tlačiť na členské štáty, aby dali do poriadku stav svojich verejných financií.

BusinessEurope predpokladá, že HDP by tento rok mohol vzrásť o 1,2 %, no vážnou hrozbou pre obnovu sú zadlžené ekonomiky. Oslabený bankový sektor možno nebude schopný rozšíriť svoje investičné aktivity. Európa v ekonomickom obrate značne zaostáva za zvyškom sveta.

Šéf BusinessEurope však vidí aj pozitíva oslabeného eura. „Keďže sme orientovaní na export, nižšie euro nám pomáha. Problémom pre vlády je to, že ide o prechodný stav – nesťažovali by sme sa, keby euro malo úroveň ako teraz,“ vysvetlil. Podľa odhadov verejné intervencie do ekonomiky postupne dosahujú svoj limit. Ak sa súkromné investície ešte viac klesnú, vyhliadky na tvorbu pracovných miest sú mizerné.

Podľa podnikovej loby UEAPME úverová kríza vyžaduje, aby členské štáty mobilizovali súkromné investície, najmä tie, ktoré sa orientujú na udržateľné oblasti – vzdelávanie a inovácie.

„Rastúca nezamestnanosť spôsobuje pokles dopytu, a ten zas škodí malým podnikom, výsledkom toho sú ďalší nezamestnaní. Európa sa potrebuje vymaniť z tejto špirály,“ vysvetlil šéf UEAPME Georg Toifl.

John Monks, generálny tajomník odborovej konfederácie ETUC varoval pred predčasným ukončením stimulovania a mrazením platov. „Takáto politika zabíja domáci dopyt, kazí vnútorný trh a zvyšuje nezamestnanosť a sociálnu mizériu.“

Podľa neho Európa urýchlene potrebuje eurobondy, európsku ratingovú agentúru a nové daňové príjmy napríklad cez daň z transakcií. „Európa vykúpila dlhy bánk, no finančné trhy sa otáčajú proti verejným financiám.“