Grécko čelí vyšetrovaniu za podvod s údajmi o deficite

Grécko sa Európskej komisii za machinácie so štatistikami nezodpovedá prvýkrát. Už v roku 2004 čelilo konaniu za falšovanie údajov o schodku verejných financií. To však po troch rokoch skončilo bez udelenia akýchkoľvek sankcií.

Ukázalo sa dokonca, že Grécko sa do eurozóny v roku 2001 dostalo vďaka podvodu, keďže miestny štatistický úrad sfalšoval údaje o deficite (schodok za rok 2000 nebol 2 % ako uvádzali, ale 4,1 %, čo je viac ako povolený 3-percentný strop).

Komisia nezrovnalosti v štatistikách zistila aj koncom roka a nemieni ich nechať len tak. „Začneme konať, pretože včasné poskytovanie hodnoverných štatistík je jedným z hlavných pravidiel Únie a oni ho porušili,“ uviedol pre agentúru Reuters zdroj blízky Komisii.

Grécko už v roku 2008 navýšilo odhadovaný schodok verejných financií z pôvodných 5  % HDP na 7,7 % a tento rok sa všetko zopakovalo len v oveľa väčšej miere. Atény v apríli hovorili o 3,7 % HDP a v októbri sa ukázalo, že presiahne 12 %.

Ako informuje Komisia, grécke dáta sa Eurostatu zdali nedôveryhodné skoro za každý rok od začiatku milénia a štatistický úrad únie musel často žiadať o ich opravu. „Za posledných osem rokov boli síce v niektorých obdobiach grécke štatistiky publikované bez výhrad, ale často až po tom, čo si Eurostat vyžiadal opravu chýb alebo nesprávnych záznamov,“ píše sa v správe.

Inokedy sa štatistiky „rozsypali“ úplne. Eurostat napríklad odmietol schváliť závery týkajúce sa gréckeho deficitu verejných financií za rok 2008, pretože neboli podložené dostatočným množstvom dôveryhodných dát.

Za chyby podľa správy môžu politické tlaky na grécke inštitúcie, ktoré ich koncipujú. „Pokiaľ nebudú odstránené nedostatky odhalené počas vyšetrovania u dát za rok 2009 a nebude nastavený fungujúci rovnovážny systém umožňujúci kontrolu, dôveryhodnosť gréckych dát ostane chabá,“ uvádza Komisia.

Nová vláda sľúbila reformu celého systému – zaistí nezávislosť štatistík, zriadi vyšetrovaciu komisiu pre minulé pochybenia a bude počúvať rady odborníkov z Eurostatu.

Európska exekutíva je však skeptická voči schopnostiam novej vládnej garnitúry. „V období od 16. do 21. decembra, teda už po voľbách, sa generálny riaditeľ Gréckeho štatistického úradu (NSSG) na Eurostat niekoľkokrát obrátil s tým, že je naňho vyvíjaný politický nátlak v súvislosti s poskytovaním údajov,“ tvrdí Komisia.

Treba však dodať, že šéfa NSSG Manolisa Kontopyrakisa, o ktorom je reč, do úradu dosadili do decembrových volieb konzervatívci a vo funkcii už skončil. Je teda otázne, ako si teda so štatistikami poradí nová vláda socialistov.

(EurActiv/Reuters)