Grécky „bailout“ dokončíme aj bez MMF, tvrdí belgický minister

VAN OVERTVELDT

Belgický minister financií Johan Van Overtveldt, zdroj: Rada EÚ

Európsky veritelia budú pokračovať so záchranným programom pre Grécko, aj keď sa Medzinárodný menový fond (MFF) rozhodne nezúčastniť sa. Pre agentúru Reuters to včera povedal Belgický minister financií Johan Van Overtveldt.

Bez MMF však bude poskytnutie ďalších pôžičkových tranží politicky zložité.

S fondom, aj bez neho

„Ako menová únia budeme musieť pokračovať [v programe] tak či onak. Prednostne s MFF, ale aj bez neho,“ vyhlásil Van Overtveldt,

„V prípade, že fond bude trvať na iných podmienkach ako Euroskupina, budeme musieť dôsledkom čeliť sami,“ dodal.

Medzinárodný menový fond si ako podmienku svojej účasti na v poradí už treťom „bailoute“ stanovil zníženie celkovej hodnoty gréckeho dlhu na „udržateľnú úroveň“ ako aj zmiernenie úsporných opatrení v krajine.

Rozdielne názory

Čiastkové zmiernenie dlhu, ktoré ministri financií eurozóny schválili začiatkom decembra, je podľa MFF nedostatočné. Euroskupinou odsúhlasené opatrenia by mali priniesť úľavu na úrovni 20 % dlhu do roku 2060. Grécky deficit verejných financií má pritom tento rok dosiahnuť hodnotu až 180 %.

„Grécky dlh je vysoko neudržateľný, a udržateľným ho neurobia žiadne štrukturálne reformy, bez podstatného odpustenia dlhu,“ napísali nedávno v blogu vedúci ekonómovia MMF.

Maurice Obstfeld a Paul Thomsen zároveň vyzvali na ukončenie škrtov, ktoré Grécko musí prijať aby dosiahlo veriteľmi požadovaný rozpočtový prebytok na úrovni až 3,5 % HDP. Primeraná hranica prebytku je podľa MMF 1,5 % HDP.

Čítajte aj: Ekonómovia MMF: Grécko už nemá šetriť, škrty zašli priďaleko

Blíži sa problém?

O účasti MMF na záchrannom programe sa malo rozhodnúť do konca minulého roka. Fond sa však zatiaľ k európskym veriteľom nepridal.

„Niet pochýb, že prítomnosť MMF je v každom ohľade žiadúca,“ potvrdil Van Overtveldt.

Ide najmä o schopnosť veriteľov vyplatiť ďalšie plánované tranže. Nemecký a holandský parlament totiž podmienili poskytovanie ďalších pôžičiek práve účasťou MMF v programe.

Je to však práve Nemecko, ktoré odmieta akékoľvek ďalšie zmiernenie gréckeho dlhu. Navyše je pravdepodobné, že na pozícií Berlína sa do tohtoročných federálnych volieb nič nezmení.

O budúcnosti bailoutu budú ministri diskutovať už na najbližšom zasadnutí Euroskupiny 26. januára.