HDP v prvom štvrťroku najviac klesol na Slovensku

Európsky štatistický úrad Eurostat zverejnili upravený odhad stavu HDP v Európskej únii. Kontrakciu zaznamenali všetky členské štáty, ktorých údajmi úrad disponuje, okrem Poľska (+0,4 %) a Cypru (0 %).

Pri medzikvartálnom porovnaní medzi prvým štvrťrokom 2009 a posledným v roku 2008 – HDP eurozóny sa znížil o 2,7 % a celej EÚ o 2,4 %. Medziročne ide o 4,9-percentný pokles v eurozóne a 4,7-percentný z celkového pohľadu na Úniu.

Najväčší medzikvartálny prepad Eurostat uvádza pri Slovensku (-11,4 %) v porovnaní s koncom roka 2008, kedy slovenský HDP rástol najrýchlejšie spomedzi členských krajín. Podľa rýchleho odhadu to bolo -11,2%. Medziročný pokles našej ekonomiky je 5,6 % HDP.

V krajinách, ktoré sú najväčšími partnermi EÚ, bola podobná situácia. V USA pokles HDP spomalil. Kým v poslednom štvrťroku 2009 to bolo o 1,6 %, začiatkom roka o 1,4 %. Japonský hrubý domáci produkt padol o 3,8 %. Koncom roka 2008 to bolo 3,6 %. Pri medziročnom porovnaní – Spojené štáty zaznamenali 2,5-percentný medziročný pokles a Japonsko na úrovni 8,4 %.