Hľadá sa konsenzus v boji proti zmene podnebia

Krátka správa:

IPCC finalizuje prácu na 15-stránkovom zhrnutí jej štvrtej správy o posúdení zmeny podnebia. Deje sa tak na stretnutí v Paríži, pričom správa by mala byť zverejnená v piatok.

Správa bude predstavovať vedecký základ pre tvorcov politických rozhodnutí v Európe, USA, ako aj rozvojových krajinách na ich stretnutí koncom tohto roka. Diskutovať budú o možných nových opatreniach v boji proti zmenám podnebia po roku 2012, keď vyprší platnosť opatrení, dohodnutých v japonskom Kjóte a pokrytých tzv. Kjótskym protokolom.

Správa bude, podobne ako jej predchádzajúce vydania, obsahovať tri časti:

Medzitým prepukla medzi vedcami diskusia o miere budúceho otepľovania a súvisiacom roztápaní sa ľadovcov. Predbežné návrhy správy totiž predpovedajú nižší nárast hladiny morí, než sa očakávalo.

Projekcie „neberú do úvahy gorily – Grónsko a Antarktídu“, povedal pre AP Lonnie Thompson, špecialista na polárny ľad z Ohio University v USA.

Do diskusie dnes vstúpila aj OSN, ktorá zverejnila nové údaje potvrdzujúce zrýchlenie roztápania sa polárnych ľadovcov na celom svete za posledných 25 rokov.

Kontroverzia odráža neistotu, ktorá stále existuje vo vedeckom chápaní problematiky zmeny podnebia. Kým len málokto pochybuje o tom, že ľudské aktivity ako spaľovanie fosílnych palív zvyšujú skleníkový efekt, vedci stále zápasia s vypracovaním konzistentných predpovedí o budúcnosti otepľovania. To vedie k horúcim polemikám.

Stretnutie IPCC sa pokúša túto situáciu uzavrieť tým, že vedci diskutujú o texte slovo po slove. K zverejneniu 15-stranového zhrnutia správy by malo dôjsť 1. februára.

Na úrovni EÚ navrhla Komisia jednostranné zníženie skleníkových plynov o 20% do roku 2020, čo je cieľ, ktorý ide za 8% zníženie dohodnuté v Kjóte. Členské štáty o tomto návrhu rozhodnú na marcovom summite Európskej rady.