Hospodárska prognóza EÚ: Slovensko na prvých priečkach rastu

Moscovici prognozy

Pierre Moscovici predstavuje prognózy na budúce dva roky, zdroj: Európska komisia

Európska komisia včera zverejnila svoje jesenné prognózy pre hospodársky rast v EÚ.

V roku 2017 exekutíva očakáva rast HDP v eurozóne na úrovni 1,5 % a v celej 28-člennej EÚ na úrovni 1,6 %. Zároveň však predpokladá prekážky pre hospodársky rast a oslabenie podporných faktorov, akými boli pokles cien ropy a znehodnocovanie meny.

Miernejšie odhady

Hopodárstvo EÚ čakajú budúci rok „náročnejšie podmienky, než boli na jar,“ upozornil eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici.

Podľa posledných čísel bude teda rast v eurozóne o niečo pomalší ako predpokladali jarné prognózy – tie indikovali rast v roku 2017 na úrovni 1,8 %.

Podobne sa upravili aj predpoklady pre rast HDP v EÚ ako celku. Prognózy z pred pol roka rátali budúci rok s rastom na úrovni 1,9 %.

Podľa Moscoviciho je však povzbudzujúce najmä tempo vytvárania pracovných miest, podporené nedávnymi reformami v mnohých krajinách, znižovanie deficitu verejných financií v eurozóne, nárast investícií a vyššia dynamika vzájomného obchodu medzi krajinami EÚ.

Slovensko na čele

Prognózy Komisie sú z hľadiska rastu HDP pre Slovensko mimoriadne priaznivé.

Ak v roku 2017 má byť v eurozóne rast na úrovni 1,5 % a v EÚ na úrovni 1,6 %, Slováci by sa mali tešiť z úrovne 3,2 %, čo ich stavia na štvrtú najlepšiu pozíciu v eurozóne (po Írsku, Malte a Luxembursku) a piatu priečku v celej EÚ (po Rumunsku).

V roku 2018 dokonca exekutíva EÚ odhaduje hospodársky rast Slovenska na úrovni 3,8 % – najvyššie zo všetkých krajín eurozóny a EÚ.

Pre Slovensko sú pozitívne aj vyhliadky znižovania nezamestnanosti. Zo súčasných 9,7 % by mala budúci rok nezamestnanosť klesnúť na 8,7 % a v roku 2018 len na 7,5 %.