Hotovosť do trvalého eurovalu dáme v piatich splátkach

zdroj: flickr, autor: Public Domain Photos

Hotovostný vklad Slovenskej republiky do Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), pre ktorý sa dosiaľ skôr používala skratka ESM (Európsky stabilizačný mechanizmus), či označenie euroval 2, predstavuje sumu 659,2 milióna eur.

Z návrhu zákona, ktorý pripravilo Ministerstvo financií a momentálne sa nachádza v pripomienkovom konaní, vyplýva, že vklad bude splatný v piatich rovnakých splátkach, pričom prvú z nich vo výške 131,84 milióna eur bude musieť Slovensko zaplatiť do 15 dní po vstupe zmluvy o trvalom eurovale do platnosti. Druhú splátku v rovnakom objeme Slovensko zaplatí neskôr počas roka, pravdepodobne v októbri.

„V priebehu rokov 2013 a 2014 by Slovenská republika mala uhradiť aj ďalšie tri splátky upísaného základného imania v celkovej výške 395,52 milióna eur," vyčíslilo ministerstvo v doložke vplyvov k návrhu zákona.

Na úhradu prvej splátky sa podľa MF použijú štátne finančné aktíva bez potreby ich posilnenia. Tento krok tak nebude mať vplyv na štátny deficit alebo dlh verejných financií. Na ďalšie splátky však bude potrebné zvýšiť objem zdrojov financovania štátneho dlhu a táto skutočnosť bude mať negatívny vplyv na výšku štátneho dlhu SR, avizuje rezort financií.

Schválený článok

Návrh zákona definuje EMS ako medzinárodnú inštitúciu založenú v súlade s doplneným článkom 136 Zmluvy o fungovaní EU, ktorý v súčasnosti ratifikujú parlamenty členských krajín. Národná rada zmenu odsúhlasila v utorok (15.5.).

Nový odsek v čl. 136 tak znie: „Členské štáty, ktorých menou je euro, môžu vytvoriť mechanizmus pre stabilitu, ktorý sa má v nevyhnutných prípadoch aktivovať na zabezpečenie stability eurozóny ako celku. Poskytnutie akejkoľvek požadovanej finančnej pomoci v rámci mechanizmu bude podliehať prísnej podmienenosti."

Ratifikácia medzinárodnej zmluvy a príslušnej legislatívy upravujúcej vznik trvalého eurovalu slovenský parlament ešte len čaká. Pravdepodobne tak urobí na najbližšej júnovej schôdzi.

Čo je ESM/EMS?

Zmluvu o vytvorení EMS európski diplomati podpísali 2. februára 2012 s tým, že fungovať začne od júla tohto roku. Maximálna efektívna úverová kapacita je stanovená na 500 miliárd eur, na jej dosiahnutie je potrebná 700-miliardová kapitálová základňa. Krajiny eurozóny v hotovosti zložia 80 miliárd eur, zvyšných 620 miliárd má formu kapitálu na požiadanie a garancií. Proporcia týchto nástrojov je flexibilná. Slovenský podiel na nástroji je 0,824 %, čiže 5,83 miliardy. Jeho súčasťou je aj dobrovoľná účasť súkromného sektora na pomoci krajinám.

Na čele inštitúcie, teda európskej obdoby Medzinárodného menového fondu, bude výkonný riaditeľ, opierajúci sa o rozhodnutia Rady guvernérov a Rady riaditeľov, pričom guvernérmi budú ministri financií krajín eurozóny.

O poskytnutí finančnej pomoci členskému štátu, ako aj o ďalších dôležitých otázkach sa bude rozhodovať jednohlasne. V prípade výnimočných situácií a ohrozenia eura bude možné rozhodnúť na základe núdzovej procedúry, čiže kvalifikovanou väčšinou (85 %).

Komplexné vysvetlenie eurovalov a ďalších súvisiacich pojmov nájdete na tejto linke.

(EurActiv/TASR)