Hudacký rokoval s komisárom o výhradách k zákonu

Krátka správa

V poslednom období sa v médiách objavili informácie o výhradách Komisie k novele slovenského zákona o regulácii sieťových odvetví. Práve táto novela bola hlavnou témou stretnutia europoslanca Jána Hudackého (EPP-ED) a komisára pre energetiku Piebalgsa. Hudacký komisára vyzval, aby Európska komisia jasne definovala výhrady k danej novele, vzhľadom na rozporuplné interpretácie výsledkov rokovaní medzi zástupcami EK a Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré sa objavujú aj v slovenských médiách.

Piebalgs uviedol, že Komisia vyjadrila pri rokovaní o novelizácii zákona so Slovenskom obavy týkajúce sa najmä zachovania nezávislosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a taktiež používania neštandardných opatrení vedúcich k regulácii cien energií.

Podľa komisára bude exekutíva EÚ naďalej dôsledne sledovať proces novelizácie zákona a odporúčať Vláde SR riešenia, ktoré by mali viesť skôr k ďalšej liberalizácii energetického trhu. Lepšie konkurenčné prostredie povedie podľa komisára, skôr ako centrálna regulácia, k dostatočnému tlaku na ceny energií a udržateľnému rozvoju energetického sektora.

Napriek týmto výhradám vyjadril komisár spokojnosť s vývojom rokovaní, ktoré už viedli k významným ústupkom zo strany Ministerstva hospodárstva SR, predovšetkým v otázke zachovania nezávislého pôsobenia ÚRSO. V otázke regulácii cien energií pre jednotlivé skupiny konečných spotrebiteľov zostáva ešte vyriešiť viaceré sporné body. Komisár však verí, že vzhľadom na dobrú komunikáciu so slovenskou stranou, ministerstvo prehodnotí svoje plány , a vyhne sa tak možným sankciám zo strany EÚ.