IEA: Jadrovú energiu potrebujeme

Krátka správa

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vo svojom „Svetovom energetickom výhľade“ odporučí zvýšiť využívanie jadrovej energie, ako odpoveď na potrebu znižovania objemu fosílnych palív.

Nová správa zdôrazňuje, že súčasné svetové trendy v energetike sú „špinavé, nestabilné a drahé“. Správa sa pokúša načrtnúť alternatívnu energetickú budúcnosť, ktorá by bola „čistá, premyslená a konkurencieschopná“. V Reference or business-as-usual-scenario ( Scenár platný v prípade, že sa nič významné v doterajšom vývoji nezmení), svetový dopyt po energiách do roku 2030 vzrastie o 53% v porovnaní so súčasnosťou. Väčšina dopytu bude pochádzať z rýchlo sa rozvíjajúcich krajín ako Čína a India. Svetový dopyt po rope vzrastie z 84 mil. barelov denne na 116 mil. barelov denne. V dôsledku toho sa produkcia skleníkových plynov zvýši o 55% v porovnaní s dneškom.

IEA odporúča Alternatívny politický scenár, podľa ktorého by vlády zavádzali nové prvky energetickej bezpečnosti a kroky týkajúce sa znižovania emisií CO2. Vychádzajúc z tohto plánu by svetový dopyt po energiách bol o 10% nižší, ako v prvom scenári ( avšak stále by sa jednalo o 43%-ný nárast) a produkcia skleníkových plynov by vzrástla o 39%. Sternov prehľad o klimatických zmenách, publikovaný minulý týždeň, naliehal na vlády, aby znížili emisie  o 25% do roku 2050. Tak by sa podarilo stabilizovať množstvá skleníkových plynov v atmosfére na prijateľných úrovniach.

IEA navrhuje „oživenie jadra“, na dosiahnutie výsledkov z Alternatívneho politického scenára. Súčasne však upozorňuje, že jadrový sektor bude musieť rozptýliť obavy verejnosti týkajúce sa bezpečnosti a šírenia zbraní hromadného ničenia a nájsť riešenie ohľadne skladovania jadrového odpadu. Vlády budú musieť zjednodušiť možnosti súkromných investícii v tomto sektore.

Správa IEA tiež predstavuje Širší alternatívny politický scenár, podľa ktorého by sa úroveň emisií CO2 udržala na súčasných hodnotách, ale je potrebné zrealizovať celý rad technologických krokov ( hlavne zadržiavanie a skladovanie uhlíka), silná politika orientovaná na dopyt ( opatrenia na podporu energetickej efektívnosti) a prechod na jadrovú energiu a obnoviteľné zdroje energií.