IEA: „Svet nie je na ceste k udržateľnej energetike“

 

Krátka správa

Nová publikácia Medzinárodnej agentúry pre energiu (International Energy Agency – IEA) „Technologické perspektívy energie 2006. Scenáre a stratégie ro roku 2050″, vyšla ako odpoveď na stretnutie lídrov G8 minulý rok v júli v škótskom Gleneagles.

Správa načrtáva bezútešný obraz súčasných trendov v energetike. „Berúc do úvahy výnosy energetickej efektívnosti a technologického pokroku, ktoré možno očakávať za fungovania súčasných politík“, emisie CO2, dopyt po rope a intenzita svetovej ekonomiky bude naďalej rapídne rásť, asi tak 25 rokov. V závere správy sa tvrdí, že „svet nie je na ceste k udržateľnej energetike v budúcnosti“.

Akcelerovaný vývoj nových technológií, akými sú napríklad čisté uhlie, zachytávanie CO2, výroba elektriny z plynu a obnoviteľných zdrojov, spolu s ambicióznymi programami energetickej efektívnosti v stavebníctve, priemysle a doprave môžu zvrátiť tento trend.

Energetická bezpečnosť je na vrchole agendy stretnutia lídrov G8, ktorí sa stretnú budúci mesiac v ruskom St. Peterburgu (15.-17. júl).