IMF: Rast eurozóny sa spomalí

Rast ekonomiky v eurozóne sa tento rok spomalí na 1,7% a na budúci rok klesne na hodnotu 1,2%. Táto predpoveď Medzinárodného menového fondu už zahŕňa aj očakávané mierne zastavenie upadajúceho trendu v budúcom roku. Ešte v roku 2007 dosahovala eurozóna rast HDP na úrovni 2,6%.

“Eurozóna ukázala relatívnu odolnosť voči globálnym turbulenciám, ale jej výkon sa spomalí v dôsledku vysokých cien ropy a potravín, prísnejších finančných podmienok, spomaľovania svetového dopytu a zhodnocovania výmenného kurzu eura,” píše sa v správe IMF.

Júlová inflácia v eurozóne prekonala hranicu 4% a dostala sa tak na najvyššie hodnoty od roku 1999. IMF očakáva, že ceny potravín a ropy sa na budúci rok stabilizujú, čo by malo stlačiť rekordné inflačné hodnoty späť pod hranicu dvoch percent. Upozorňuje však na hrozbu inflačnej špirály, ktorá vzniká pod vplyvom zvyšujúcich sa miezd naviazaných na vývoj cien.

“Desať rokov po svojom vzniku je menová únia slušným úspechom a eurozóna predstavuje priestor stability v medzinárodnej ekonomike. Zlepšená mzdová politika a reformy trhu práce prispeli ku vzniku 16 miliónov pracovných miest, jednotný trh a reformy zvýšili produktivitu. Stále však existujú dôležité výzvy, ako rozsiahly bežný účet v rámci eurozóny a rozdiely v konkurencieschopnosti,” konštatuje IMF.

Výrazné spomalenie čaká aj svetovú ekonomiku. Podľa IMF sa tempo jej rastu do konca roka zníži na 4,1% (5% v roku 2007) a v roku 2009 na 3,9%. Doposiaľ ťahala svetovú ekonomiku najmä dynamika rozvíjajúcich sa krajín v Ázii, ale aj tieto trhy spomalia na 7%. V Číne klesne rast HDP do konca roka na 10%, čo je o dva percentuálne body menej ako minulý rok. 

“Svetová ekonomika je v ťažkom období, zovretá medzi slabnúcim dopytom v mnohých rozvinutých ekonomikách a všade sa zvyšujúcou infláciou,” uvádza Svetový ekonomický výhľad MMF.