India porušuje pravidlá WTO

alkohol, alkohlizmus, pitie,

 

Krátka správa

Európska komisia prišla vo svojej 104-stranovej správe na „nehorázne porušenie“ pravidiel WTO zo strany Indie. Tá uvalila na škótsku whisky také colné a daňové zaťaženie (až do výšky 550%), ktoré znemožňuje európskym výrobcom alkoholu konkurovať indickým.

Ako napísali Finacial Times, podľa Komisie táto politika Indie spôsobuje, že indický trh zostáva zatvorený pre importované víno a alkohol.

Správa obsahuje silné slová a spomína sa v nej aj neochota zo strany Indie spolupracovať na prešetrovaní. Komisia Indiu jasne varovala, že ak značne neeliminuje diskriminačné opatrenia, pôjde Brusel s prípadom až pred WTO.

Mandelson sa podľa jedného z predstaviteľov svojho úradu stretol s indickým ministrom obchodu a priemyslu Kamilom Nathom a o probléme s ním diskutoval.

Správa by teraz mala byť na 60 dní predmetom tzv. „konzultačného obdobia“, ktoré je predstupňom pred oficiálnym konaním v rámci WTO. Podľa denníka Scotsman však Dilí nemá presný termín na vyriešenie sťažnosti, a preto sa ďalšie konanie očakáva až po októbrovom obchodnom summite EÚ-India, v prípade, že ten neprinesie žiadny výsledok.

Whisky vyrábaná domácimi producentami tvorí 99% trhu s alkoholickými výrobkami v Indii. Podľa Komisie bol indický trh v roku 2004 najväčším svetovým trhom s whisky.