INEKO: Euro má šancu na 82%

Zdroj: Národná banka Slovenska

Napriek stúpajúcej slovenskej inflácii, bankoví a finanční analytici zvyšujú pravdepodobnosť, že Slovensko príjme euro v stanovenom termíne na 82%. Je to najvyššia hodnota, aká sa doteraz objavila v prieskume INEKO. Prispel k tomu najmä zverejnený predbežný odhad MF SR, podľa ktorého verejný deficit za rok 2007 klesol na 2,16% HDP, čo je výrazne pod 3%-ným kritériom.

Z devätnástich analytikov neveria v prijatie eura v roku 2009 iba dvaja. Najväčšie šance pripísali splneniu kritéria kurzovej stability (94%), pričom v priemere očakávajú konečný kurz 32,44 SKK/EUR.

Deficit verejných financií by vláda mala splniť na 93%, pričom za rok 2007 by mal mať hodnotu 2,2%. Pravdepodobnosť splnenia inflačného kritéria je podľa prieskumu 82%. Rozhodujúca priemerná 12-mesačná inflácia by mala mať hodnotu 2,3%. To by malo Slovensku poskytnúť dostatočnú rezervu, keďže očakávaná referenčná inflácia EÚ by mala byť 3,2%.

Analytici však upozorňujú, že inflácia už o pár mesiacov stúpne nad maastrichtské kritérium a tento stav môže trvať dlhodobo. „Toto je síce jasné väčšine ekonómov, ale vzhľadom na jednoznačné splnenie tej časti inflačného kritéria, ktoré sleduje vývoj cien počas posledných 12 mesiacov, bude pre EÚ politicky jednoduchšie Slovensko do eurozóny vpustiť,“ myslí si bývalý štátny tajomník ministerstva financií Vladimír Tvaroška.

Pozície:

Elena Kohútiková, VÚB: Napriek zvýšenej inflácii v posledných mesiacoch predpokladám splnenie kritéria cenovej stability s dostatočnou rezervou. V ďalšom období bude vývoj inflácie závisieť od toho, akým tempom budeme znižovať deficit verejných financií, ako dokážeme podporiť zvýšenie konkurencie aj na domácom trhu, predovšetkým v oblasti cien potravín, ale i od vývoja na trhu práce – predovšetkým mzdového vývoja. Dôležité bude, aby inflácia v oblasti obchodovateľných tovarov, pre ktorú je dôležitá práve vysoká konkurencia, vytvorila priestor pre dobiehanie cenovej úrovne predovšetkým v oblasti neobchodovateľného sektora, hlavne služieb.

Marek Gábriš, ČSOB: Okolo tohto kritéria je stále najviac otáznikov. Technickú časť by sme mali s prehľadom splniť. Momentálne sme celý jeden percentný bod pod úrovňou stanovenou Maastrichtom. Avšak strašiak udržateľnosti je stále tu. Kľúčové budú jarné prognózy EK, ktoré ukážu, ako vnímajú budúcu trajektóriu rastu cien na Slovensku bruselskí úradníci.

Miroslav Plojhar, JP Morgan Praha: Inflačné kritérium dosiahne 2,2% voči benchmarku. Slovensko však prestane plniť toto kritérium už  niekedy v auguste – septembri. To spolu s úvahami fixovať korunu čo najsilnejšie, aby sa predišlo nárastu inflácie po prijatí eura a zrušení quasi ERM-2 systému v Maďarsku, znižuje pravdepodobnosť prijatia novej meny na cca 70% až 80%.