Inflácia rozdelila ECB

Krátka správa:

Oficiálne predpovede ECB spochybnili jej najvyšší predstavitelia. Minulý týždeň banka zverejnila odhad inflácie v eurozóne na budúci rok na úrovni 2,5%. V roku 2009 by mala klesnúť na 1,8%. ECB zároveň stanovila cieľ udržať rast cien „tesne pod hranicou 2%.“

Tieto čísla spochybnil vysoký predstaviteľ ECB Jürgen Stark: „My sme v bankovej rade dospeli k iným záverom,“ vyhlásil pre agentúru Bloomberg. Potvrdil, že očakávajú vyššiu úroveň inflácie, čo by znamenalo prekročenie hranice 2% aj v roku 2009.

Jeho pochybnosti potvrdzujú aj úvahy ECB z minulého týždňa o zvýšení základnej úrokovej sadzby. Napokon však zachovala úroveň 4%. Šéf ECB Jean-Claude Trichet naznačil, že „existovali určité hlasy volajúce po zvýšení sadzby.“ Zároveň pre Financial Times potvrdil, že banková rada vidí skôr vyššie riziko vzrastajúcej inflácie. ECB však verí, že nárast cien energií a potravín, čo sú hlavné faktory inflačného rastu, sa neprejaví v raste miezd a inflácia sa udrží v očakávaných limitoch.

Mária Valachyová, analytička Slovenskej sporiteľne neočakáva prudký nárast inflácie, keďže ju tlmí spomalený hospodársky rast. Taktiež predpokladá, že ECB nebude v najbližšom čase zvyšovať základné sadzby, pretože infláciu neťahá dopyt, ale zvyšujúce sa náklady na potraviny a energie. Zmeny očakáva až v druhom polroku 2008 – inflácia by mala vzrásť na úroveň 2,6% a ECB by mala zvýšiť úrokovú sadzbu na 4,25%.

Národná banka Slovenska by mala začať kopírovať politiku NBS po májovom hodnotení plnenia Maastrichtských kritérií. To by znamenalo, že základná sadzba klesne na súčasnú európsku úroveň 4% a neskôr sa v súlade s politikou ECB zvýši na očakávanú úroveň 4,25%.