Inflácia v eurozóne stále rastie

Podľa posledných informácií európskeho štatistického úradu sa ceny v eurozóne medzimesačne zvýšia o 0,2 percentuálneho bodu a v marci ich rast dosiahne 3,5%. Drahá ropa a potraviny na svetových trhoch naďalej tlačia európsku infláciu do vyšších čísiel.

Slovenská inflácia meraná harmonizovaným indexom dosiahla vo februári 3,4%, čo je tiež medzimesačný rast o 0,2 p.b. Údaje zverejnil Štatistický úrad. Guvernér NBS Ivan Šramko však potvrdil, že ekonomika nevykazuje žiadne znaky toho, že miera inflácia by bola neudržateľná. Situáciu vníma ako stabilnú a pripustil, že sa tak skoro nezmení.

Keďže ceny na Slovensku rastú približne rovnakým tempom ako v EÚ a navyše sú následkom externých faktorov, NBS ani MF SR sa neobávajú, že by Slovensko nesplnilo inflačné kritérium na prijatie eura v roku 2009. Kľúčový dvanásťmesačný priemer inflácie bol k februáru 2,1% – Slovensko tak má stále približne jednopercentnú rezervu na splnenie euro-kritéria.