„Inovačný“ chaos v plánoch hospodárskej obnovy

Správa „Stimulovanie inovácií“, ktorá by mala byť oficiálne publikovaná na začiatku júla, konštatuje, že hoci skupina krajín G20 vyčlenila na programy inovácií spolu viac ako 200 mld. dolárov, želaný efekt ohrozuje nespolupracovanie vlád v tejto oblasti a len malá miera vzájomnej koordinácie krokov.

Napríklad zatiaľ čo Veľká Británia vyčlenila 2,1 mld. dolárov ako záruku pre pôžičky malých a stredných podnikateľov, Nemecko obmedzuje hodnotu záruk, konštatuje správa.

Neoficiálna verzia analýzy bola predstavená 2. júna na Vedeckom summite v Bruseli, na ktorom sa zúčastnili politici, predstavitelia univerzít a experti na inovácie z verejného a súkromného sektora. Všetci sa zhodli, že inovatívne myšlienky sa musia koordinovať, ak majú priniesť maximálnu pridanú hodnotu a majú maximalizovať úžitok balíkov hospodárskej obnovy.

„V roku 1944 sa zišli lídri svetového hospodárstva v letovisku Bretton Woods v New Hampshire a odštartovali nový ekonomický poriadok. Teraz, v časoch poznatkovej ekonomiky, veríme, že je potrebné nové úsilie a globálna spolupráca,“ píše sa v deklarácii, ktorú podpísali lídri v oblasti inovácií naprieč krajinami EÚ.

Najskôr diskusia, potom konkrétne kroky

Bez cezhraničnej spolupráce by industrializované krajiny, vrátane členských štátov EÚ, v dlhodobom hľadisku strácali, dopĺňa deklarácia lídrov.

Dialóg je kľúčový, tvrdia spoločne. „Deklarácia navrhuje ako prvý krok medzinárodnú diskusiu, ktorá preskúma a porovná skúsenosti každej krajiny s tým, čo naozaj funguje a čo nefunguje, pokiaľ ide o stimulovanie inovácií.“ Porovnanie najlepších skúseností by pomohlo obmedziť nákladnú metódu pokus – omyl, ktorá v takomto prípade nie je nevyhnutná. Je potrebné znižovať nepotrebné investície do výskumu, ktorý sa už úspešne vykonáva alebo vykonal sa niekde inde.

„Samozrejmé východiská?“

„Relatívne jednoduchým priestorom, kde môže začať spolupráca, sú R&D a inovačné stimuly zamerané na odpovedanie na veľké výzvy súčasnej doby – vrátane výskumu klimatických zmien, alternatívnych energií a zdravotnej starostlivosti o starnúcu populáciu,“ uvádza sa v správe.

Dokument tiež definuje oblasti, v ktorých nie je spolupráca želaným javom, ale doslova "imperatívom". Ide napríklad o otázky ako víza pre vedcov z tretích krajín, inovatívne pravidlá pre ochranu duševného vlastníctva a „ostatné právne režimy, ktoré obmedzujú mobilitu výskumníkov a ideí“.