Inštitút finančnej politiky: Slovensko dobieha Západ, no pomalšie ako pred krízou

Dobeiha Slovensko Západ? FOTO: Pixabay

Napriek rýchlejšiemu hospodárskemu rastu ako vo zvyšku Európskej únie, sa slovenská ekonomika už štyri roky nepriblížila priemeru európskej dvadsaťosmičky. Inštitút finančnej politiky vysvetlil, ako je to možné.

Slovensko sa naďalej približuje európskej ekonomike, aj keď pomalším tempom, ako tomu bolo pred krízou. Uviedol to vo svojom aktuálnom komentári Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR.

„Vidíme to na rozdiele v reálnych rastoch hrubého domáceho produktu (HDP) medzi Slovenskom a EÚ, respektíve eurozónou. Ako je teda možné, že slovenská ekonomika podľa údajov Eurostatu stagnuje na úrovni 77 percent priemeru európskej dvadsaťosmičky?

Podľa IFP je to iba výsledkom štatistickej nedokonalosti merania cenovej hladiny cez paritu kúpnej sily. V strednodobom horizonte by sa dynamika PKS mala zosúladiť s deflátorom HDP,“ zdôraznil inštitút.

Kým pri raste HDP sa cenová hladina štandardne očisťuje deflátorom HDP, údaje o konvergencii k EÚ zohľadňujú rast cien metódou parity kúpnej sily. Podľa deflátora HDP cenová hladina na Slovensku voči eurozóne klesla za posledné tri roky o takmer 4 percentá, podľa PKS rástli ceny na Slovensku a v eurozóne takmer rovnako rýchlo.

Vývoj PKS a deflátora HDP sú v dlhodobom horizonte silno prepojené a teoretická ekonómia ich dokonca považuje za identické. Krátkodobo sa však tieto dva ukazovatele môžu líšiť. Ako napríklad v tomto prípade.

Komisia predpovedá Slovensku najvyšší ekonomický rast z krajín V4

Zvýšené tempo hospodárskeho rastu povedie k nárastu miezd. Klesať bude naopak nezamestnanosť, deficit verejných financií i verejný dlh.

IFP teda podčiarkol, že hlavným dôvodom spomalenia konvergencie sú preto rozdielne metodiky merania cenovej hladiny na Slovensku.

„Model konvergencie Slovenska, v ktorom rastú nominálne príjmy rovnako rýchlo ako v Európe, ale inflácia pomalšie, nie je dlhodobo udržateľný. V blízkej budúcnosti je možné očakávať zrýchlenie inflácie aj nominálneho výkonu ekonomiky a obnovenie tzv. Balassa-Samuelsonovho efektu,“ poznamenal IFP.

Konvergenciu slovenskej ekonomiky podľa IFP tiež spomalila výrazná revízia HDP Írska. Podľa revízie národných účtov vzrástol reálny HDP Írska v rokoch 2014 a 2015 až o 34 percent. Kumulatívne tým prišlo ku zvýšeniu rastu reálneho HDP celej EÚ v týchto rokoch o 0,4 percentuálneho bodu. „Bez tejto revízie by bol výkon slovenskej ekonomiky voči EÚ vyšší – na úrovni 78 percent,“ dodal inštitút MF SR.