Investičné banky čelia vyšetrovaniu pre tajné dohody

Zdroj: http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/5146607/stress-main_Full.jpg

Európska komisia v piatok avizovala, že preskúma, či 16 investičných bánk a spoločnosť Markit, ktorá investorov informuje o obchodoch s úverovými swapmi, uzatvárali tajné dohody alebo zneužívali dominantné postavenie na trhu.

Vyšetrovanie sa týka JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS, Wells Fargo Bank/Wachovia, Credit Agricole a Société Generale.

Deväť z nich ďalej čelí obvineniu, že od zúčtovacej spoločnosti ICE Clear Europe, ktorá sa tiež zaoberá obchodovaním s CDS, dostali výhodnejšie ceny v porovnaní s konkurenciou.

Exekutíva zintenzívnila svoju snahu o zamedzenie finančných kontraktov, ktoré zhoršujú pozíciu najmä slabších ekonomík.

Brusel tak reaguje na kritiku, že reforma trhu s derivátmi s hodnotou 600 biliónov USD, kam patria aj CDS, je veľmi pomalá. „CDS hrajú veľmi užitočnú rolu pre finančné trhy a ekonomiku,“ uviedol komisár zodpovedný za hospodársku súťaž Joaqín Almunia vo svojom stanovisku.

„Nedávny vývoj však ukázal, že obchodovanie s touto triedou aktív trpí viacerými nedostatkami, ktoré sa nedajú vyriešiť len prostredníctvom regulácie,“ dodal. Podľa jeho slov nedostatok transparentnosti môže viesť k podozrivej činnosti. „Dúfam, že naše vyšetrovanie prispeje k lepšiemu fungovaniu finančných trhov a následne k udržateľnej obnove.“

Dve vyšetrovania

Prvé vyšetrovanie sa zameria na finančné informácie potrebné pre obchodovanie s CDS, ktoré slúžia ako poistka pre prípadné nesplatenie dlhopisov, avšak sú využívané aj na získavanie špekulatívnej pozície na trhu.

Komisia tvrdí, že má informácie, že 16 bánk, ktoré na trhu s CDS pôsobia ako díleri, poskytujú väčšinu dát len spoločnosti Markit, ktorá je poprednou firmou poskytujúcou takéto informácie.

„Môže ísť o výsledok tajných dohôd medzi nimi alebo zneužívanie možnej kolektívnej dominancie, vplyvom čoho môže byť zamedzený prístup k cenným surovým dátam od iných poskytovateľov informačných služieb,“ tvrdí Komisia. „Ak to preukážeme, takéto správanie je proti pravidlám EÚ o hospodárskej súťaži,“ dodáva. V EÚ sa za porušovanie takejto regulácie trestá pokutami vo výške 10 % z príjmu.

V rámci druhého vyšetrovania bude Komisia skúmať počet dohôd medzi deviatimi bankami a účtovnou spoločnosťou ICE Clear Europe. Podľa exekutívy dohody zahŕňajú mnoho klauzúl  týkajúcich sa preferenčných poplatkov a dohôd o rozdelení zisku, čo banky môže viesť k tomu, aby na zúčtovanie využívali len ICE.

„Dôsledkom takýchto dohôd by mohlo byť, že ostatné zúčtovacie spoločnosti majú problémy pri snahe o úspešný vstup na trh a že iní hráči na poli CDS nemajú skutočnú voľbu miesta, kde by zúčtovali svoje transakcie,“ uzavrela Komisia.

Agentúra Reuters niektoré banky požiadala o vyjadrenie, odmietli situáciu komentovať. Spoločnosť Markit obvinenia odmietla.

(EurActiv/Reuters)