Investičné fondy si hľadajú v europarlamente spojencov

Európska komisia reagovala na finančnú krízu návrhom legislatívy, ktorá má zvýšiť reguláciu a dohľad nad finančnými trhmi. Európsky parlament sa poponáhľal s prijatím pravidiel pre úverové ratingové agentúry, kapitálové požiadavky voči bankám a poisťovniam, ako aj nových regulácií pre platobné služby.

Nedávno navrhol Brusel úplne novú smernicu o alternatívnych fondoch (týka sa najmä súkromných investičných a hedžových fondov) a novú architektúru finančného dohľadu. Komisia tiež prišla s radom pre-legislatívnych opatrení, napríklad o retailových investičných fondoch a derivátoch.

Investičné fondy v Európe však upozorňujú, že nové regulácie môžu úplne zadusiť rozvoj ich sektora. Po eurovoľbách vkladajú nádej do posilnených pozícií pravice.

Zmena politickej rovnováhy

Európski konzervatívci získali v eurovoľbách viac ako 260 mandátov a posilnili pozíciu najväčšej skupiny. Ich hlavný rival, Socialistická skupina, má len okolo 160 mandátov.

„Vnímame to celkom pozitívne“, povedal generálny tajomník Európskeho združenia súkromného investičného a venture kapitálu, Javier Echarri.

Od nových europoslancov očakáva, že „budú schopní zapodievať sa finančnou reguláciou pokojnejším spôsobom, s väčším porozumením, než bola viac emotívna debata, ktorú sme v Európskom parlamente videli v posledných rokoch.“

V apríli predložila Európska komisia návrhy zákonov, ktoré by prinútili fondy zverejňovať viac informácií, regulátorom by dali väčšiu kontrolu nad požičiavaním a tým, kde fondy svoje produkty predávajú.

Poul Nyrup Rasmussen, líder európskych socialistov, je silným zástancom prísnejšej regulácie. Investičné fondy obvinil z „chamtivosti a prílišného riskovania“.

Združenie pre riadenie alternatívneho financovania (AIMA), ktoré zastupuje hedžové fondy a má viac ako 1 200 členov po celom svete, lobuje za zmeny v navrhovanej legislatíve. Výsledky eurovolieb privítalo.

„V určitom štádiu sa to dostane na hlasovanie… V tom štádiu bude zloženie (Európskeho parlamentu) veľmi dôležité“, vyhlásil šéf AIMA Andrew Baker.

Britský vplyv slabne

Rozhodnutie britských konzervatívcov odísť z konzervatívnej EPP-ED však môže situáciu zmeniť. Británia, v ktorej má sídlo 80% z týchto spoločností, tak stráca časť vplyvu pre ochranu „svojho“ finančného sektora.

Dôležité bude, kto získa pozíciu spravodajcu, pretože ten môže silno ovplyvniť znenie legislatívy. Britskí konzervatívci majú 25 hlasov, ak nepostavia dostatočne silnú koalíciu, zápas o post spravodajcu môžu prehrať.

„Výsledky európskych volieb ma nijak zvlášť neupokojujú“, povedal Simon Walker, výkonný riaditeľ Britského združenia súkromného investičného a venture kapitálu.

Dôležitú úlohu zohrá Švédsko, ktoré od 1. júla preberá rotujúce predsedníctvo EÚ. V krajine sídli niekoľko veľkých investičných skupín, ako EQT či Nordic Capital. „Švédsko patrí medzi krajiny, ktoré zvyknú byť celkom pragmatické, takže očakávame, že budú dobrým predsedníctvo pokiaľ id e o usporiadanie regulácie finančných služieb“, povedal Echarri.

„Musíme sa s nimi stretnúť“, komentoval šéf AIMA Baker.

Na sprísnenie regulácie tlačí najmä Nemecko a Francúzsko. Úlohou Švédov bude nájsť kompromis 27 členských krajín.

Ďalšie kroky

  • 18.-19. jún 2009: finančným dohľadom sa bude zaoberať Európska rada.
  • Jeseň 2009: o smernici bude hlasovať Parlament
  • Jeseň 2009: Nová Komisia predstaví detailný návrh legislatívy finančného dohľadu