Írsko: vlastenectvom proti kríze?

Podľa írskeho premiéra by mal Podvýbor vlády pre hospodársku obnovu na zhodnotiť a prípadne implementovať akčný plán, vytvorený v online kampani spustenej internetovou konzultačnou firmou AMAS.

Zakladateľka spoločnosti Aileen O´Toole podčiarkla najmä návrh „vlasteneckého dlhopisu“, ktorého kúpou by Íri žujúci v zahraničí investovali do svojej krajiny „z vlasteneckých dôvodov“.

Podľa O´Toole je kampaň hnutím vychádzajúcim zdola. Pätina z navrhnutých ideí prišla zo zahraničia, najmä z USA a Británie. Aj nápad „vlasteneckého dlhopisu“ prišiel od zahraničného Íra, podľa ktorého by globálna írska diaspora chcela investovať do materskej krajiny výmenou za garantovaný profit.

Pri súčasnom úverovom ratingu je pre Írsko ťažké získavať peniaze na globálnych trhoch. Vďaka dlhopisu by ich mohol získať lacnejšie, investorom by sa vrátili po naštartovaní ekonomiky.

Webstránka kampane bola spustená len na začiatku marca, írske médiá však o nej široko informovali. Obsahuje aj ďalších viac ako 3000 nápadov.

Navrhuje napríklad premeniť tisícky opustených domov v Írsku na komunity pre penzistov, vytvorenie „ľudovej banky“ podľa modelu Nového Zélandu, rozšírenie počtu expertov na transfer technológií, aby výskum a vývoj premieňal rýchlejšie na komerčné príležitosti, či zníženie dane na alkohol, aby ľudia viac chodievali do barov.

Medzi podporovateľmi sú na webstránke viaceré banky, obchodné komory, konzultačné spoločnosti, či univerzity. Má tiež podporu ministrov írskej vlády. Idei teraz zhodnotí panel expertov a vláde predloží akčný plán.