Island na (euro)križovatke

Krátka správa

„Kvôli výnimočne vysokému stupňu premietania sa výmenného kurzu do domácich cien a rovnako výnimočnej finančnej otvorenosti Islandu by jednostranné prijatie eura nepoškodilo nezávislosť veľmi efektívnej monetárnej politiky“, cituje denník Financial Times profesora Richarda Portesa, autora analýzy o islandskej ekonomike.

Portes naznačuje, že krajina by sa mala rozhodnúť, či euro prijme alebo ho úplne odmietne. Podľa neho je postupná euroizácia ekonomiky, ktorá prebieha teraz, „vysoko problematická a pravdepodobne nestabilná.“ Podľa neho by výhody prijatia eura mnohonásobne prevýšili všetky náklady spojené so zmenou meny. Euro by stimulovalo medzinárodný obchod a väčšiu likviditu kapitálových trhov.

Jürgen Stark, predstaviteľ Európskej centrálnej banky, počas tej istej konferencie povedal, že ECB nikdy nepodporí žiadnu krajinu mimo eurozóny, ktorá sa jednostranne rozhodne prijať euro ako svoje platidlo.

O prijatí eura sa na Islande diskutuje odvtedy, čo najväčšia islandská súkromná spoločnosť, banka Kaupthing, požiadala o možnosť vykonávať svoje transakcie v tejto mene. Okrem banky s aktívami v celkovej hodnote 56 mld. eur prejavili o spoločnú európsku menu záujem aj Straumur Investment Bank a potravinárska skupina Bakkovor. Islandská centrálna banka začiatkom roka zamietla žiadosť spoločnosti Kaupthing. Aj napriek tomu sú však diskusie o eure stále živé. (EurActiv 16/01/08).