Islandské banky: chamtivosť a extrémna nedbalosť

Zdroj: Flickr

Špeciálna vyšetrovacia komisia (SIC) zverejnila dvetisícstranovú správu o príčinách bankového kolapsu v októbri 2008. Za zodpovedných označila bývalého konzervatívneho premiéra Geira Haarda a guvernéra centrálnej banky Davida Oddssona.

Komisia zložená z nezávislých expertov vznikla na pokyn islandského parlamentu v decembri 2008. Výsledky jej skúmania sú prvou komplexnou analýzou toho, čo spôsobilo kolaps troch najväčších bánk ostrova. Poukazujú na slabosť politického systému a na to, ako sa ostrovania nechali unášať sladkými ilúziami bohatstva.

Autori vypočuli 147 svedkov a mohli porušiť pravidlá o bankovom tajomstve. Podľa správa, celé nešťastie sa začalo privatizáciou malých islandských bánk v roku 2003, ktorých aktíva sa za sedem rokov zdvadsaťnásobili. Ich krátkodobé dlhy sa veľmi rýchlo stali pätnásťkrát vyššie ako rezervy národnej banky vedenej Davidom Oddsonom.

Banky bez zábran investovali v cudzích krajinách, požičiavali si za nízkych úrokových sadzieb na ázijských trhoch a podnikateľom poskytovali úvery hodné jedenásťnásobku  HDP krajiny. Mladé páry môžu dostávať 100-percentný úver bez žiadnej osobnej zábezpeky na kúpu prvého domu. Kríza spôsobila nárast nezamestnanosti, explóziu verejného dlhu a kolaps národnej meny.

Od februára 2009 Island vedie ľavicová vláda na čele s Jóhannou Sigurdardóttirovou, tá verí v kolektívnu zodpovednosť za zlyhanie, ktorá leží na pleciach politikov, bankárov a médií. Kritizuje ideológiu voľného trhu a verí, že lieči svoju chorú ekonomiku.

Islandská vláda vyzvala expertnú skupinu, aby vytvorila sériu odporúčaní, ako by na zistenia správy mala reagovať. Správa by sa mala „tešiť“ širokej publicite. Herci divadla v Reykjavíku ju chcú divákom čítať každý večer a islandský biskup vyzval, aby sa o nej diskutovalo vo všetkých farnostiach.

Pozície:

„Vďaka tejto správe sa budeme môcť pozrieť dopredu, pretože už budeme chápať, čo v minulých rokoch a mesiacoch viedlo k bankovému kolapsu,“ skomentovala závery premiérka Jóhanna Sigurdardóttirová. „Musíme sa teraz s celou správou oboznámiť, a verím, že jej ťažké a bolestivé pravdy sú kľúčovými pre celý ten proces,“ dodala. „Zaiste sa urobili chyby. Súkromné banky zlyhali, politici zlyhali, administratíva zlyhala, médiá zlyhali a ideológia neregulovaného voľného trhu úplne zlyhala.“

„Bankový kolaps nebol vinou islandskej vlády, hoci v rámci nej a ministerstiev môžeme nájsť chyby v niektorých formalitách,“ bránil sa bývalý premiér Geir Haarde.

Ešte v roku 2008 denníku Morgunbladid povedal, že jeho vláda sa snažila zachrániť bankový sektor. „No čo ľudia doteraz nevedeli je, že to bolo nemožné a preto sme nanešťastie zlyhali. Neuvedomujú si, aké nestabilné boli základy, na ktorých banky stáli a aké operácie sa vykonávali, a to teraz vychádza na povrch,“ vysvetlil.