ITER by podľa Komisie mohol ohroziť financovanie Horizontu 2020

foto: jadrová fúzia, zdroj: Flickr, autor: Ethan Hein

Aj keď výstavba medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktoru ITER pri juhofrancúzskom meste Cadarache sa má začať už tento rok, inštitúcie EÚ sa stále hádajú o to, z čoho by sa mal financovať európsky príspevok. Ten tvorí 45 % z celkového financovania, pričom najväčší podiel pripadá na Francúzsko. 

S odkladajúcou sa realizáciou taktiež rastú aj náklady – z odhadovaných 5,9 miliardy eur v roku 2001 na súčasných asi 16 miliárd eur – a podľa kritikov projektu sa ešte môžu zvýšiť. Podľa najradikálnejších z nich je najvyšší čas obrovský projekt zastaviť , zástancovia pripomínajú uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorú nemožno len tak ľahko vypovedať.

Dlhodobé financovanie zatiaľ nejasné

Financovanie zo strany EÚ v súčasnosti závisí najmä na vôli členských štátov uvoľniť potrebné prostriedky. Už v roku 2010 niektoré vlády prehlásili, že z dôvodu ekonomickej krízy nemajú peniaze nazvyš na financovanie ITER. Európska komisia preto navrhla uvoľniť sumu 1,4 miliardy eur z nepoužitých zdrojov rozpočtu EÚ na rok 2010 a presunom peňazí zo 7. rámcového rozpočtu pre výskum. Koncom roku 2011 sa poľskému predsedníctvu podarilo presvedčiť členské štáty a Európsky parlament o tom, aby chýbajúcu sumu 1,3 miliardy eur uvoľnili z nevyužitých zdrojov spoločného rozpočtu.

Do budúcna ale zatiaľ nie je jasné financovanie v období 2014-2020. Projekt navyše spadá pod zmluvu o Euratome a EÚ za ňu teda nie je bezprostredne zodpovedná.

Komisia požaduje, aby sa ITER financoval oddelene od spoločného rozpočtu. Tento názor  sčasti podporuje aj Európsky parlament. Vlády zatiaľ nie sú jednotné – niektoré ho chcú financovať z rozpočtu EÚ, podľa iných by ho mali financovať samé, ďalšia skupina chce pokračovať v rokovaniach.

Komisia sa bojí o program Horizont

Európska komisia sa podľa informácií EurActivu obáva, že keď sa ITER stane položkou v spoločnom rozpočte, môže to ohroziť komunitárny program Horizon 2020, ktorý predstavila koncom novembra 2011 a má slúžiť na zabezpečenie investícií do výskumu a inovácií vo výške 80 miliárd eur (€90 mld. po zohľadnení odhadovanej inflácie 2014 – 2020). Na ostatné výskumné projekty by v tom prípade podľa Komisie nezostal dostatok peňazí.

„Navrhli sme, aby sa ITER vyňal z viacročného rozpočtového rámca, pretože si myslíme, že je to najlepšia cesta ako mu zaistiť plynulú finančnú podporu a ako rozpočet EÚ nevystaviť nečakanému rastu nákladov, ktorý je pri podobných projektoch typický,“ uviedol pre EurActiv hovorca komisára pre priemysel a podnikanie. Dodal, že teraz sú na rade členské štáty: „Dajme im nevyhnutný  čas, aby sa dohodli, potom uvidíme.“

Pozície

Helga Nowotny, riaditeľka Európskej rady pre výskum uviedla: „V čase krízy nie je nič definitívne a navyše, čísla [pre Horizont] navrhla Európska komisia. Stále ich ešte musia v dlhotrvajúcich rokovaniach potvrdiť Európsky parlament a Rada.“

Belgický europoslanec zo strany Zelených Philippe Lamberts dúfa, že ITTER „bude mimo viacročného finančného rámca, aby si ľudia uvedomili, že je to nerealistické úsilie. Naša opozícia voči tomuto projektu je konzistentná. Je to biely slon, neočakáva sa skôr ako do 50 rokov od teraz prinesie nejakú energiu a je to pohyblivý cieľ, ktorý si nemôžeme dovoliť.“