Jadrová energia rozdeľuje EÚ

Aké je miesto jadrovej energie v energetickej budúcnosti EÚ?

Pozadie:

Hoci sa oslava polstoročnice podpísania Rímskych zmlúv 25. marca 2007 zamerala na oslavu výročia podpisu Zmluvy o zriadení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, v roku 1957 bola v ten istý deň podpísaná aj menej známa Zmluvy o zriadení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (známe tiež ako Euratom), ktorej cieľom bola podpora bezpečného rozvoja atómovej energie v Európe.

V roku 1957 bola jadrová energia vnímaná ako kľúčový faktor zabezpečenia európskej bezpečnosti, narušenej studenou vojnou a ako nevyhnutný nástroj na garantovanie bezpečných dodávok energie, potrebných pre budovanie silnej európskej ekonomiky.

Nehoda pri Černobyli na Ukrajine v roku 1986 zvýraznila riziká používania jadrovej energie a zvýšila obavy verejnosti z tejto technológie. Mnohé vlády viedla k prehodnoteniu jadrových programov.

Otázky:

Jadrový priemysel tvrdí, že Euratom je naďalej potrebný na podporu toho, čo zástupcovia tohto priemyslu považujú za energiu budúcnosti, schopnú dodávať európskemu priemyslu a verejnosti lacnú, ovzdušie neznečisťujúcu dodávku energie. Environmentalisti však už dlho vedú kampaň za zrušenie „zastaralej a nedemokratickej“ zmluvy.

Doposiaľ zozbierali organizátori protijadrovej kampane viac než 600 000 podpisov pod petíciou, požadujúcu stop pre jadrovú energiu. Získanie symbolickej cifry jedného milióna sa zdá byť dosiahnuteľné – až 61% európskej populácie súhlasí s tým, že podiel jadrovej energie by sa mal znižovať kvôli obavám z jadrového odpadu a nebezpečenstvu nehôd. Naznačujú to výsledky Eurobarometra, ktorý bol zverejnený v priebehu tohtoročného marca (pozri EurActiv, 7. marec 2007).

Členské štáty EÚ sú v otázke jadrovej energie tiež rozdelené, pričom krajiny ako Francúzsko a Fínsko sú silne závislé na jadrovej energii, kým iné členské štáty ako Írsko, Rakúsko, Nemecko, Švédsko sú formálne proti tomuto druhu energie.

Pozície:

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs vyhlásil, že počet signatárov pod petíciou proti Euratomu a jadrovej energii je „pôsobivý“ a dodal: “Hlasy týchto Európanov budú iste brané do úvahy.“

Európske atómové fórum (FORATOM), ktoré reprezentuje jadrový priemysel v Európe, podčiarklo, že Zmluva o Euratome je práve tak isto relevantná dnes, ako bola v roku 1957: „Vďaka tejto zmluve požívajú občania Európy stále výhody jadrovej energie, totiž bezpečnú, dostupnú a environmentálne priaznivú formu elektrickej energie.“

FORATOM argumentuje, že bezpečnostný záznam jadrového priemyslu v EÚ je vďaka tejto zmluve „bez poškvrny“.

Európska hlavná podnikateľská lobingová organizácia BusinessEurope tvrdí, že jadrová energia ponúka „veľmi silný príspevok“ k forme energie, ktorá neprodukuje oxid uhličitý a EÚ by mala podniknúť kroky k zvýšeniu jej podielu z 32% na 40% do roku 2030. „Zvýšený príspevok jadrovej energie by podporil konkurencieschopnosť energeticky intenzívnych sektorov,“ znie vyhlásenie BusinessEurope.

Environmentálne skupiny však tvrdia, že Euratom je v súčasnosti jedinou zmluvou na európskej úrovni, ktorá podporuje špecifickú formu energie, ktorú navyše považujú za nebezpečnú a nákladnú.

Frank Van Schaik, spoluorganizátor kampane s názvom Európska petičná kampaň proti jadrovej energii, povedal: „Euratom je zastaralá zmluva, prostredníctvom ktorej EÚ naďalej pumpuje milión za miliónom euro z verejných prostriedkov do jadrovej energie. Je neúnosné poskytovať preferenčnú podporu drahému a nebezpečnému zdroju energie, keď viac než 60% Európanov vlastne chce znížiť podiel jadrovej energie na výrobe energie.“

Kampaň poukazuje na rozpory medzi nedávnym rozhodnutím lídrov krajín EÚ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe energie na 20% do roku 2020 a výskumnou agendou EÚ na najbližších 5 rokov, ktorá venuje štyrikrát viac peňazí na jadrovú energiu (550 miliónov € ročne) než na obnoviteľné zdroje energie a efektívnejšiu energiu dohromady (168 miliónov € ročne).

„Euratom narúša trh tým, že dáva neodôvodnenú finančnú podporu špecifickej technológii na výrobu elektrickej energie. Kým EÚ je v procese internalizácie environmentálnych nákladov výroby energie tým, že spustila schému na stropy a obchodovanie s kvótami emisií, výrobcovia jadrovej energie neplatia plné náklady odstraňovania a uskladňovania rádioaktívneho jadrového odpadu,“ vyhlasujú protijadrové organizácie.