Jarná prognóza eurokomisie: Koronavírus spôsobí najväčšiu recesiu v histórii Únie

Eurokomisár pre hospodráske záležitosti Paolo Gentiloni predstavuje jarnú prognózu Európskej komisie. [EPA-EFE/Kenzo Tribouillard]

Komisia v makroprognóze predpokladá, že HDP Slovenska sa v roku 2020 prepadne o 6,75 percenta. V roku 2021 ale aj zásluhou zrušenia krízových opatrení a krokov na oživenie ekonomiky stúpne o 6,5 percenta.

Pandémia nového koronavírusu predstavuje pre hospodárstvo EÚ veľký šok s vážnymi sociálno-ekonomickými dopadmi. Napriek rýchlej politickej reakcii na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov hospodárstvo EÚ v tomto roku postihne prepad historických rozmerov. Recesia sa očakáva vo vo všetkých 27 krajinách EÚ. Vyplýva to z jarných hospodárskych prognóz na rok 2020, ktoré v stredu zverejnila Európska komisia.

Exekutíva EÚ predpokladá, že hospodárstvo eurozóny v roku 2020 poklesne o rekordných 7,75 percenta a v roku 2021 vzrastie o 6,25 percenta. Hospodárstvo EÚ ako celku zaznamená v roku 2020 pokles o 7,5 percenta a v roku 2021 rast vo výške približne 6 percenta. Prognózy rastu EÚ a eurozóny boli v porovnaní s hospodárskou prognózou z jesene 2019 upravené približne o deväť percentuálnych bodov smerom nadol.

„Hoci okamžité dôsledky pre svetové hospodárstvo budú v porovnaní s finančnou krízou oveľa závažnejšie, hĺbka vplyvu bude závisieť od vývoja pandémie a od našej schopnosti bezpečne obnoviť hospodársku činnosť a následne sa vrátiť k rastu,“ opísal situáciu výkonný podpredseda Komisie pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí Valdis Dombrovskis.

Ako uviedol eurokomisár pre hospodárske záležitosti Paolo Gentiloni rozsah recesie, ako aj sila hospodárskeho oživenia bude v každej krajine iná v závislosti od rýchlosti uvoľňovania opatrení, rozpočtových možností, ako aj odkázanosti na turizmus.

Aj preto zopakoval, že úspech obnovy európskej ekonomiky bude záležať od ochotu štátov EÚ dohodnúť sa na spoločných stimuloch.

„Spoločné oživenie bude závisieť od pokračujúcej silnej a koordinovanej reakcie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Spolu sme silnejší,“ nadviazal na Gentiloniho komisár Dombrovskis.

Spring 2020 #ECForecast | The coronavirus pandemic represents a major shock for the global and EU economies.Our…

Geplaatst door European Commission op Woensdag 6 mei 2020

Zlé správy pre Slovensko

Na obdobie recesie sa podľa predpovede Komisie musí pripraviť aj Slovensko.

Po zvýšení reálneho HDP o 2,3 percenta v roku 2019 Komisia predpokladá, že HDP Slovenska sa v roku 2020 prepadne o 6,75 percenta. V roku 2021 ale aj zásluhou zrušenia krízových opatrení a krokov na oživenie ekonomiky by HDP mal narásť o 6,5 percenta.

Aj napriek zásadným vládnym opatreniam na zmiernenie dopadu koronakrízy eurokomisia predpokladá, že zdravotná kríza dočasne stlačí nadol domáci dopyt, čo bude hlavná hybná sila recesie v roku 2020.

Očakáva sa, že súkromná spotreba v roku 2020 prudko klesne, pretože spotrebitelia znížili výdavky v dôsledku zavretých obchodov, cestovných obmedzení a preventívnych úspor. Zotavenie domácej spotreby sa očakáva až v roku 2021, ale zrejme sa naplno nevráti na svoju predchádzajúcu trajektóriu, pretože predošlý pokles ovplyvní aj zamestnanosť a rast miezd.

Po rokoch silného rastu zamestnanosti sa očakáva, že slovenská ekonomika v tomto tempe poľaví. Miera nezamestnanosti sa zvýši z rekordne nízkych 5,8 percenta v roku 2019 na 8,25 percenta v roku 2020. Silný hospodársky rast v roku 2021 by mal priniesť výrazné, nie však úplné oživenie, a miera nezamestnanosti by mohla dosiahnuť úroveň 7 percent.

Eurostat: Ekonomika eurozóny v prvom štvrťroku zaznamenala najväčší prepad za 25 rokov

Veľkosť recesie sa medzi členskými štátmi bude výrazne líšiť. Eurokomisár pre hospodárske záležitosti preto voľ po čo najväčšej spoločnej odpovedi na ekonomické škody spôsobené epidémiou.

Očakáva sa tiež, že rast miezd sa bude výrazne spomaľovať z vysokých mier zaznamenaných v posledných rokoch.

Epidémia bude mať podľa očakávaní veľký vplyv aj národný rozpočet. Slovensku Komisia predpovedá nárast deficitu na 8,5 percenta HDP v dôsledku prudkého poklesu daňových príjmov, čo odzrkadlí hospodársky pokles, a zavedenia opatrení fiškálnej podpory na vyrovnanie hospodárskeho dopadu koronakrízy. Odhadované zníženie daňových príjmov sa v roku 2020 pohybuje okolo troch percent HDP. Dopad opatrení na strane výdavkov sa odhaduje na viac ako 2,25 percenta HDP a na úrovni príjmov vo výške 1,25 percenta HDP.

Na saldo verejných financií má podľa EK negatívny vplyv aj oneskorené zavedenie online pripojenia všetkých registračných pokladníc k finančnej správe a zavedenie pravidelných 13. dôchodkov začiatkom roka.

V roku 2021 je predpoklad, že ak sa nezmení vládna politika, deficit verejných financií sa zníži na takmer štyri percentá HDP. Využívanie finančných prostriedkov EÚ sa ku koncu programového obdobia zvýši. Komisia predpokladá, že v rokoch 2020 až 2021 sa pomer verejného dlhu k HDP zvýši na takmer 60 percent HDP.