Javorčík: Obálka pre kohéznu politiku bude tenšia

zdroj sxc.hu

Komisia musela aktualizovať jednotlivé čísla na rozpočtové kapitoly na základe nových ekonomických dát, akým je napríklad znížený odhad ekonomického rastu.

EK brala tiež do úvahy skutočnosť, že sa od 1. júla 2013 stane novým členským štátom EÚ Chorvátsko. Zrevidovaný rozpočet sa dotkne aj rozpočtu pre kohéznu politiku.

„Bude to znamenať zníženie celkovej obálky pre kohéznu politiku na úrovni asi 5 mld. eur, čo bude mať dopad aj na nové krajiny a aj nám sa zníži alokácia na kohéznu politiku,“ povedal Peter Javorčík, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, ktorý Slovensko zastupoval na stretnutí ministrov.

"Členské krajiny sa vyjadrovali k tomuto návrhu a z našej strany môžem potvrdiť, že tento návrh komisie bol akceptovaný a vnímame to naozaj ako technickú záležitosť," vysvetlil Javorčík.

Ešte pred celoeurópskym rokovaním sa podľa slov štátneho tajomníka konalo krátke stretnutie skupiny Priatelia kohézie, kde sa dohodol spoločný postup v prospech kohéznej politiky.

„Odvolali sme sa v našich vystúpeniach na to, že Európska rada prijala koncom júna závery, v ktorých sa hovorí o tom, že kohézna politika je silný nástroj na to, aby sme sa dostali z krízy," vysvetlil Javorčík.

Téma viacročného eurorozpočtu sa vráti na rokovací stôl počas neformálneho rokovania ministrov pre európske záležitosti na Cypre koncom augusta. V polovici septembra sa očakáva cyperský návrh konkrétnych súm pre jednotlivé rozpočtové kapitoly.

„Na základe toho očakávame veľmi seriózne rokovania, ktoré budú vrcholiť počas summitu 18.-19. októbra. Uvidíme, či bude mimoriadny summit v novembri, ktorý by mohol byť predpokladom pre ukončenie rokovaní do konca roka,“ načrtol Javorčík.

Okrem kohéznej politiky patrí medzi slovenské priority aj finančná podpora na vyraďovanie Jaslovských Bohuníc a rýchlejšie zbližovanie priamych platieb pre poľnohospodárov v rámci EÚ.

Jesenný návrh cyperského predsedníctva ukáže, do akej miery budú zohľadnené priority Slovenska. Podľa štátneho tajomníka pôjde skôr o kompromisný návrh medzi kohéznymi krajinami a čistými platcami, ktorí chcú rozpočet znížiť.

(TASR/EurActiv)