Experti vyzývajú EÚ k realizácii “jednotného neba”

Pozadie

Vzdušný priestor je jednou z oblastí, v ktorej európska integrácia napreduje len veľmi pomaly. Európske nebo je stále rozdelené na 27 jednotlivých častí, ktoré zostávajú pod kontrolou vlád príslušných členských štátov.

Toto rozkúskovanie má negatívne dopady na efektívnosť v európskej leteckej doprave, pretože letecké dopravné spoločnosti musia prekonať množstvo kontrolných systémov v leteckej doprave na to, aby ľudí dopravili na určenú destináciu. Táto situácia prispieva k vytváraniu dodatočných dopravných zápch na nebi a zvyšovaniu znečistenia lietaním kilometrov navyše, čo neprispieva ani k bezpečnosti leteckej premávky.

Európska komisia spustila v roku 1999 iniciatívu s cieľom vytvorenia „jednotného európskeho neba“. Rada nariadení bola prijatá v tejto oblasti v roku 2004.

Otázky

Skupina expertov, ktorú zostavila Komisia, prijala 6. júla 2007 správu, v ktorej nalieha na EÚ, aby urýchlila implementáciu jednotného európskeho neba.

Podľa správy zlepší jednotné európske nebo manažment leteckej dopravy, čo „môže hrať podstatnú úlohu v zvyšovaní kapacity a v znižovaní dopadu leteckého priemyslu na životné prostredie“.

V čase, keď sa do roku 2020 očakáva dvojnásobný nárast leteckej dopravy a štáty EÚ sa snažia o redukovanie dopadu tohto trendu na životné prostredie zaradením leteckého priemyslu do modelu EÚ na znižovanie a obchodovanie s emisiami CO2, správa poukazuje na to, že riešením nie je vznik nových systémov, ale urýchlenie implementovania existujúcich iniciatív, medzi ktoré patrí aj jednotné európske nebo.

Správa dáva 10 odporúčaní, medzi ktoré patrí posilnenie právomocí orgánov EÚ ako Eurocontrol a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) na vytvorenie regulačného európskeho rámca, zainteresovanie oblasti leteckého priemyslu na hľadaní trhových riešení a riešenie nedostatku leteckých kapacít s cieľom väčšej priepustnosti na zemi.

Pozície

Predsedkyňa expertnej skupiny Jacqueline Tammenons Bakker vyhlásila, že pokračujúce sa trieštenie európskeho neba vytvára nadbytočnú finančnú záťaž vo výške 3,3 mld. eur ročne, ktorá spočíva na pleciach leteckých dopravcov a cestujúcich. Táto situácia podľa nej taktiež prispieva k znečisťovaniu vzduchu a zvyšuje bezpečnostné riziká prehusťovaním vzdušného priestoru.

„Cieľom Jednotného európskeho neba je pre lietadlá, lietajúce z bodu A do B, aby sa tam dostali čo najefektívnejšie.“ Obvinila členské štáty z odďaľovania implementácie tohto projektu zo strachu straty suverenity na touto oblasťou.

Eurokomisár pre dopravu Jacques Barrot privítal správu skupiny expertov na vysokej úrovni slovami, že to je „pevný štartovací bod pre navrhnutie konkrétnych krokov“.

Asociácia európskych leteckých dopravcov (AEA) zdôraznila, že „potenciálne prínosy efektívnej organizácie vzdušného priestoru sú nesmierne“, vrátane „značnej redukcie meškaní“ a možnosti nevypustenia 12 miliónov ton emisií CO2 ročne.

Ďalšie kroky

  • Koniec roka 2008: Komisia posúdi pokrok v implementácii jednotného európskeho neba.