Škrty prispievajú k rozsiahlym požiarom v Španielsku

Pretrvávajúce požiare, ktoré zasiahli zadlžené Španielsko, už spálili viac ako 140.000 hektárov lesov vrátane územia národných parkov.

„Znamená to významnú stratu lesného porastu, biodiverzity a v mnohých prípadoch aj dôsledky pre miestnu ekonomiku, ktorá je založená na výrobkov získaných z lesov,“ uviedla María Melero de Blas z ochranárskej organizácie WWF.

Riziko požiarov podľa nej podporuje popri horúcom počasí aj nedostatok hasičov a slabá spolupráca medzi rôznymi úrovňami vlády. „Nielen redukcie rozpočtov v boji proti lesným požiarom sú príčinou toho, prečo oheň v súčasnosti postihuje Španielsko,“ dodala.

Pre EurActiv tiež vysvetlila, že hrozbu ovplyvňuje aj „slabá správa lesov a nedostatok koordinácie medzi regionálnymi a štátnymi lesníckymi politikami v posledných rokoch“.

„Hoci španielsky zákon vyžaduje, aby lesy mali plán riadenia, má ho len 13 %. To isté platí pri chránených prírodných oblastiach. Len 9 % oblastí Natura 2000 má plán riadenia,“ uviedla.

Jej slová o nedostatočnej koordinácii a chybách v presadzovaná národnej i európskej legislatívy pri ochrane biologickej rozmanitosti potvrdzuje aj správa o stave ochrany prírody v Španielsku z roku 2008.

Riziko požiarov sleduje aj Európsky informačný systém pre lesné požiare (EFFIS).

Grécko : Podpaľačstvom proti kríze?

Vláda v Grécku vyšetruje či niektoré z miestnych veľkých požiarov neboli založené úmyselne ako súčasť nepokojov proti úsporným opatreniam.

„Existujú náznaky, ak nie dôkaz o tom, že požiare na Chiose sú dielom podpaľačov a preto sme zmobilizovali hasičský zbor, políciu a Národnú bezpečnostnú službu,“ uviedol grécky minister pre verejný poriadok Nikos Dendias v súvislosti s vývojom na ostrove, kde zhoreli tisíce hektárov lesa i poľnohospodárskej pôdy.

Požiare síce nie sú v lete v oblasti Stredozemného mora výnimočné, ale úrady na nich tradične najímali dočasných požiarnikov, ktorí dopĺňali profesionálny zbor. Španielsky lesník a hasič pre britský Guardian potvrdil, že dočasná výpomoc bola kvôli úsporným rozpočtovým opatreniam obmedzená.

Nevyhnutné výdavky na hasenie požiarov štátne i miestne pokladnice ďalej vyčerpávajú.