KDH opäť prichádza s daňovou suverenitou

Krátka správa

Kresťanskodemokratické hnutie predloží na májové zasadnutie NR SR opäť návrh deklarácie o daňovej suverenite. Dokument vyhlasuje „výlučnú právomoc Slovenskej republiky rozhodovať o otázkach daní z príjmov fyzických a právnických osôb a odpočítateľných položiek, nezdaniteľného minima a ostatných otázkach súvisiacich so základom a štruktúrou dane a akýchkoľvek nových platieb majúcich charakter dane, samostatne“ a súčasne zaväzuje vládu hlasovať zamietavo o „všetkých právne záväzných aktoch a iných aktoch Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktorých predmetom úpravy je harmonizovať takéto dane, ich základ, štruktúru alebo systém so zákonmi, nariadeniami a administratívnymi opatreniami všetkých ostatných členských štátov Európskej únie alebo snaha uložiť novú daň, prípadne akúkoľvek novú platbu majúcu charakter dane“.

V dôvodovej správe sa argumentuje, že právomoc ukladať dane patrí k základným atribútom suverénneho štátu. Ak by členské štáty stratili právomoc rozhodovať samostatnej a suverénne o priamych daniach, Únia sa tým podľa predkladateľov posunie od zväzku medzi štátmi k štátnemu zväzku. Harmonizáciu priamych daní tak odmietajú aj z hľadiska princípu subsidiarity. Druhým argumentom je, že harmonizácia priamych daní by bola pre Slovensko a Európu ekonomicky škodlivá.

KDH sa tento dokument pokúsilo nechať schváliť už na jeseň minulého roku, nenašlo však dostatočnú oporu. Stany vládnej koalície síce súhlasia s tým, že o slovenských priamych daniach sa má rozhodovať na národnej úrovni, dokument však pravdepodobne nepodporia ani teraz. Ján Burian (Smer-SD) z výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu pre STV povedal: „Deklarácia daňovej suverenity je nejakým politickým vyhlásením, ktoré nemá žiadnu záväznosť.“

Akékoľvek rozhodnutie o daňovej harmonizácii by muselo byť v EÚ schvaľované jednomyseľne. Vládu môže k hlasovaniu určitým spôsobom zaviazať parlamentný výbor pre európske záležitosti. Predstavitelia opozície však tvrdia, že im to nestačí. Znepokojili ich výroky premiéra Roberta Fica z marca 2007 ktorý vyhlásil, že hoci je súčasný daňový systém pre Slovensko výhodný, ak budú veľké členské krajiny tlačiť na harmonizáciu daní, diskusii sa nevyhneme.