K elektronickému výberu mýtneho máme ešte ďaleko

Krátka správa

V Bratislave sa uskutočnila celoštátna konferencia e-Toll ’06 Slovakia o problematike elektronického výberu mýtneho na cestách. V priebehu niekoľkých rokov by sa aj na Slovensku mal zaviesť systém, ktorý umožní automaticky vyberať mýtne na diaľniciach a cestách prvej triedy presne podľa prejazdených kilometrov. Zavedenie tohto systému si však vyžiada zatiaľ presne nevyčíslené náklady, ktoré však presiahnu stovky miliónov korún. Štát bude musieť vybudovať rozsiahlu infraštruktúru, ktorá na každom vjazde na diaľnicu a každom výjazde z nej umožní identifikovať automobil. Zatiaľ však nie je jasné, či uprednostní pozemné anténne stanice, alebo satelitný systém.

Elektronicky výber mýtneho sa bude zatiaľ týkať len nákladných automobilov. Osobné budú za používanie diaľnic naďalej platiť formou nálepky. „Som presvedčený, že do desiatich rokov začnú výrobcovia montovať túto technológiu do áut v rámci základnej výbavy,“ hovorí riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Milan Ištván. Aby systém fungoval, v aute musí byť palubná stanica, ktorá si bezdrôtovou komunikačnou technológiou vymieňa digitálne spracované informácie s pozemnou stanicou na diaľničnom vjazde a výjazde. Palubná stanica bude vysielať unikátny kód, ktorý dostane každé nákladné auto a podľa miesta vjazdu na diaľnicu a výjazdu z nej systém určí výšku poplatku.

Vo štvrtok minulý týždeň odovzdal vrchný radca ministerstva dopravy Pavol Kirchmayer návrh zákona o elektronickom výbere mýtneho na úrad vlády. „Predpokladáme, že vláda ho schváli už na najbližšom rokovaní a okamžite predloží parlamentu,“ informuje P. Kirchmayer. Ide o rovnaký návrh, aký už pred koncom volebného obdobia schválila Dzurindova vláda, lenže aj samotné ministerstvo má voči nemu výhrady. „Zmeny budeme presadzovať prostredníctvom pozmeňovacích návrhov poslancov, lebo je to rýchlejšie, ako odznova absolvovať celý legislatívny proces,“ vysvetľuje P. Kirchmayer. Zavedenie elektronického výberu mýta na cestách je povinnosťou vyplývajúcou z legislatívy Európskej únie. Vláda aj tak nepredpokladá, že u nás bude platiť skôr, ako od 1. januára 2009.

Odborníci, najmä spomedzi dodávateľov systému však upozorňujú, že ešte pred prijatím zákona treba zodpovedať veľa otázok, inak systém nesplní očakávania. Vláda musí predovšetkým jasne povedať, čo zavedením elektronického výberu mýta chce dosiahnuť. Ak totiž ide len o zvýšenie príjmov za používanie ciest, môže to vytvárať tlak na výšku mýtneho, ktorá môže byť pre prepravcov likvidačná. Otázny je tiež rozsah spoplatnenia: ministerstvo predpokladá všetky diaľnice a tie cesty prvej triedy, ktoré vedú popri nich, prípadne, ktoré tvoria hlavné medzinárodné a národné ťahy. Predstavitelia samosprávy, ale aj zástupcovia Slovenskej správy ciest (SSC) sa však obávajú, že to spôsobí presun kamiónov na cesty nižších tried. Všetko by malo byť jasné do konca roka. „Predpokladám, že parlament by zákon mohol prijať v decembri,“ dopĺňa poslanec Peter Pelegrini (Smer-SD).