„Kerberos“ EÚ bude bdieť nad trhovými bariérami

Zdroj: vladimix, www.creativecommons.org

Pozadie

Zatiaľ čo kolo rokovaní z Doha Svetovej obchodnej organizácie (WTO) stagnuje, komisár pre obchod chce zlepšiť prístup európskych firiem na nové rastúce trhy. Má sa tak udiať prostredníctvom bilaterálnych dohôd o voľnom obchode a zároveň majú byť ustanovené niektoré organizácie za „strážnych psov“ dbajúcich na dodržiavanie existujúcich obchodných pravidiel WTO.

Nedávne rozhodnutie Komisie o schválení vstupu Indie do WTO aj napriek jej privysokým dovozným clám na víno a tvrdý alkohol svedčí o priblížení sa k trhom, akými sú okrem Indie aj Rusko, Čína alebo Brazília. Takýto krok môže znamenať nárast právnych káuz a sporov.

Nový prístup k napádaniu obchodných bariér je integrálnou súčasťou novej Európskej obchodnej stratégie, ktorá bola predstavená v roku 2006. Pre túto stratégiu je typický pohľad, podľa ktorého Európa zostáva hlavným globálnym hráčom schopným konkurovať nízkonákladovej výrobe v Ázii alebo v Latinskej Amerike.

Posunom je taktiež pokus o upokojenie odporu voči protekcionizmu poukázaním na to, že slobodný trh neznamená len otváranie trhu EÚ väčšej konkurencii, ale taktiež je aj vytváraním príležitostí pre európske firmy v zahraničí.

Otázky

Peter Mandelson, komisár pre obchod, predstavil 18. apríla 2007 plán aktualizácie obchodnej stratégie. Cieľom je ohodnotiť posun zo zamerania sa na tarifné bariéry na zameranie sa na netarifné prekážky na zahraničných trhoch. V minulej dekáde došlo k efektívnemu odbúraniu prekážok v rámci európskeho trhu, teraz však netarifné opatrenia zahraničia bránia exportu európskych producentov na kľúčové trhy.

Prekážkami, ktorým dnes musia čeliť obchodníci, sú: komplikované daňové systémy, diskriminačné daňové pravidlá, technické obmedzenia a nevynútiteľné pravidlá obchodu podľa WTO.

Mandelson povedal, že také trhové bariéry spôsobujú európskym exportérom škody v hodnote stovák miliárd eur ročne. Iba v samotnej Číne má takto odhadovaná strata výšku 20 miliárd eur.

Centrálnym bodom novej Mandelsonovej stratégie je „decentralizované partnerstvo“ medzi Komisiou a tými, ktorí najlepšie poznajú vymenované problémy zahraničných trhov – t.j. firmami, delegáciami a veľvyslanectvami členských krajín EÚ. Podľa komisára, veľvyslanectvá môžu pomerne efektívne identifikovať a čeliť lokálnym obchodným obmedzeniam.

Jednou z hlavných úloh týchto tímov pôsobiacich v zahraničí bude preskúmanie stavu ochrany práv na duševné vlastníctvo. Práve táto oblasť je čím ďalej, tým väčším problémom pre európskych exportérov najmä v Číne.

Pozície

Peter Mandelson, komisár pre obchod: „Obchodníci EÚ sa spoliehajú na rastúce zahraničné trhy, ktoré by mohli byť palivom pre ekonomický rast a tvorbu pracovných miest doma. Musíme zabezpečiť, aby boli európske firmy schopné konkurovať na týchto trhoch na základe férových pravidiel.“ Na adresu čínskeho problému s uplatňovaním práva na ochranu duševného vlastníctva povedal: „Ak nebude fungovať dialóg, k dispozícii máme aj iné nástroje, vrátane iniciovania konanie pred WTO.“ Exekutíva EÚ zdôraznila, že jej plánom nebolo zamerať sa na najmenej rozvinuté alebo rozvojové krajiny v Afrike, Karibskom alebo Tichomorskom regióne. Rovnako nie je cieľom vytvoriť akúsi európsku ekonomicko-obchodnú políciu. Mandelson dodal: „Všetko, čo sledujeme, je podpora európskych obchodníkov, aby mohli za férových podmienok konkurovať v prostredí modernej globálnej ekonomiky. Ponecháme náš trh otvorený a sme presvedčení, že naši etablovaní tradiční partneri ako USA alebo kľúčové objavujúce sa krajiny, najmä BRICS (Brazília, Rusko, India a Čína) a ASEAN (Asociácia juhovýchodných ázijských národov), pochopia naše úsilie o hľadanie férových pravidiel v rámci ďalších svetových trhov.“

Generálny tajomník BusinessEurope Philippe de Buck, predstaviteľ európskej lobby zamestnancov, povedal, že delegácie Komisie a členských štátov reprezentujú „značnú diplomatickú silu,“ ale sú veľmi neefektívne v riešení problémov firiem: „Koľkí z nich prichádzajú do styku s obmedzeniami, ktoré sa dotýkajú najmä stredných a malých firiem? Veľmi málo z nich. V delegáciách Komisie v Číne a v Rusku sa ich takých vyskytuje len 7 zo 100. Toto je úplne nedostatočné.“

Nasledujúce kroky

  • Komuniké bude predmetom diskusie v Rade a v Parlamente.
  • Komisia dúfa, že prvé tímy, ktoré budú mať na starosti prístup k trhu, budú ustanovené v priebehu najbližších mesiacov.