Klesol deficit eurozóny

 

Krátka správa

Údaje, zverejnené Eurostatom 23. októbra 2006, poukazujú na pokles priemerného deficitu v 12 krajinách eurozóny z 2,8% HDP v 2004 na 2,4% HDP v 2005. V ostatných krajinách EÚ poklesol deficit z 2,7% na 2,3%.

Priemerný dlh eurozóny však mierne narástol, z 69,8% v 2004 na 70,8% v 2005. V EÚ-25 dlh narástol z 62,4% na 63,4% HDP.

Najhoršie výsledky medzi 12 krajinami eurozóny dosiahlo Taliansko: deficit vo výške 4,1% HDP a verejný dlh až 106,6% (Pakt stability a rastu povoľuje 3% deficit a dlh do výšky 60% HDP).

Taliansky premiér Romano Prodi sa 28. októbra stretne so všetkými ministrami a straníckymi lídrami svojej centristicko-ľavicovej koalície. Očakávajú sa tvdré rokovania – Prodi bude od svojich partnerov chcieť, aby schválili rozpočet na rok 2007.