Klietkový chov sliepok na Slovensku je na ústupe, potvrdila eurokomisia

Na Slovensku je stále najrozšírenejší klietkový chov sliepok [EPA-EFE/Raminder Pal Singh]

Podiel sliepok v klietkovom chove na Slovensku klesol za posledný rok o viac ako šesť percent. Pokles nastal rovnako aj na európskej úrovni. Slovensko plánuje upustiť od klietkového chovu do roku 2030.  

Tohtoročná výhľadová správa Európskej komisie s názvom Egg Dashboard uvádza, že v prípade Slovenska klietkový chov sliepok za posledných 12 mesiacov klesol o 6,6 percenta. Podľa organizácie Humánny pokrok sa to týka viac ako 150 tisíc sliepok. 

Pokles klietkového chovu sa odzrkadlil na náraste podstielkového chovu o 5,5 percenta a chovu vo voľnom výbehu o percento.

Mierny úbytok klietkového chovu Komisia zaznamenala aj na európskej úrovni. Kým v roku 2019 sa zhruba polovica zo všetkých sliepok chovala v klietkach, v roku 2020 to bolo 48 percent.

Napriek tomu, že prevažná väčšina Slovákov podľa prieskumu agentúry Focus podporuje úplný zákaz klietok v chove sliepok, tento typ chovu má zďaleka najpočetnejšie zastúpenie v krajine, a to viac ako 76 percent. Humánny pokrok varuje, že tempo prechodu na alternatívne chovy sa bude musieť zrýchliť aj vzhľadom na podmienky trhu a trendy v Európskej únii.

Milióny hospodárskych zvierat prežijú život v klietke. Aktivisti žiadajú koniec klietkového chovu v Únii

Aktivisti vo viacerých európskych krajinách odštartovali petíciu s cieľom ukončiť klietkový chov v Európskej únii. V Česku tento krok podporuje väčšina obyvateľov.

„O štyri roky nebude mať na Slovensku kto odoberať klietkové vajcia a je preto nevyhnutné tempo transformácie zásadne zrýchliť. Na ťahu je teraz štát, ktorý musí nastaviť jasný termín konca klietkového chovu na Slovensku, vytvoriť podmienky na jeho včasné ukončenie a kruté klietky konečne zakázať,“ tvrdí zakladateľ a šéf Humánneho pokroku Martin Smrek. 

Koniec klietkového chovu do roku 2030

Organizácia je ďalej zapojená aj do medzinárodnej iniciatívy „Koniec doby klietkovej“, ktorú na Slovensku podpísalo už viac ako 25 tisíc ľudí. V celej Únii ju podpísalo viac ako 1,6 milióna signatárov, vďaka čomu sa dostala do agendy Európskej komisie. Po vypočutí aktivistov eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski za Komisiu prisľubil, že v júni predstaví návrhy, ktoré zohľadnia požiadavky na úplný zákaz klietkového chovu.

Spomedzi slovenských europoslancov sa s požiadavkami petície úplne stotožňuje napríklad Michal Wiezik (SPOLU-OD, EPP). Podľa neho rozsiahly vedecký výskum ukazuje, že klietkové chovy sú v rozpore s dobrými životnými podmienkami hospodárskych zvierat v zmysle smernice EÚ o ochrane hospodárskych zvierat.

Aktivisti presviedčali europoslancov o úplnom zákaze klietkového chovu

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski ochranárom z iniciatívy „Koniec doby klietkovej“ prisľúbil, že Komisia v júni predstaví návrhy, ktoré by mali zohľadniť ich požiadavky na úplný zákaz klietkového chovu v EÚ. 

Zo správy Egg Dashboard vyplýva, že viacero krajín, ako napríklad Luxembursko, Rakúsko, Švédsko či Nemecko chová sliepky v klietkovom chove iba minimálne alebo vôbec. Zaujímavosťou je, že Česká republika, kde je klietkový chov na úrovni 65 percent, sa rozhodla od neho úplne upustiť do roku 2027. Únia hydinárov Slovenska (ÚHS) si myslí, že rovnaká stratégia na Slovensku by si vyžadovala investície vo výške 47,3 milióna eur.

„Tá teória, že sliepka alebo nosnica sa v klietke má zle, nemá logické opodstatnenie. Čo sa týka klietkového systému, tak je tam najväčší počet znesených vajec a najnižší úhyn týchto nosníc,” konštatoval riaditeľ ÚHS Daniel Molnár.

No práve ÚHS podpísala vo februári 2020 memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva a Zväzom obchodu o ukončení klietkového chodu do roku 2030. 

Podľa europoslanca Martina Hojsíka (Progresívne Slovensko, Renew Europe), ktorý je členom pracovnej skupiny zaoberajúcej sa ukončením klietkového chovu, by zdrojom investícií na prechod od klietkového k alternatívnym chovom mala byť Spoločná poľnohospodárska politika EÚ. „Konečná forma však bude záležať na ministerstve pôdohospodárstva. To musí nastaviť systém tak, aby vyhovoval tak farmárom, ako aj spotrebiteľom,“ hovorí Hojsík.

Koncom apríla organizácia Hummány pokrok informovala, že s predajom vajec z klietkového chovu skončila prvá slovenská pekáreň Paciga v Spišskej Novej Vsi.