Klimatická katastrofa postihne najchudobnejších

Zdroj: David Haberlah, www.creativecommons.org

Pozadie

V piatok 6. apríla sa uzavreli dohadovania zástupcov vlád z viac ako 100 krajín, ktorí rokovali o správe pripravenej expertmi na klimatické zmeny. Po nočnom rokovacom maratóne sa dohodli na konečnom kompromisnom znení. Viacerí vedci reagovali nahnevane na zmeny, ktoré v správe vládni delegáti požadovali, a varovali, že v budúcnosti s IPCC (medzivládny panel OSN pre klimatické zmeny) nebudú spolupracovať.

Mimoriadne aktívni boli najmä delegáti z USA, Číny a Saudskej Arábie, ktorým sa nepáčili niektoré ostré formulácie v pôvodnej vedeckej správe, a dokázali zmeniť časť pôvodného obsahu.

Rozsah zmien ilustruje porovnanie návrhu dokumentu predloženého vedcami a konečného kompromisu schváleného v piatok minulý týždeň.

Otázky

Aj v „zjemnej verzii“ predstavuje správa „Dopad klimatických zmien, prispôsobenie a zraniteľnosť“ niekoľko varovných záverov:

  • Do roku 2020 budú nedostatkom vody trpieť milióny ľudí v Afrike,
  • pre takmer tretinu rastlinných a živočíšnych druhov za zvýši riziko vyhynutia,
  • klimatické zmeny ovplyvnia zdravie miliónov ľudí.

Asi najsilnejším záverom správy je, že následkami globálneho otepľovania budú trpieť najviac práve najchudobnejší: „Sú to najchudobnejší ľudia z najchudobnejších na svete, a to sa týka aj chudobných v prosperujúcich spoločnostiach, ktorí budú zasiahnutí najviac“, povedal Rajendra Pachauri, predseda Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC).

Správa je druhou v sérii správ známych pod spoločným názvom Štvrtá hodnotiacia správa IPCC o klimatických zmenách. Prvý dokument, pripravený vo februári 2007 medzinárodným vedeckým panelom, dospel okrem iného k záveru, že človek spôsobuje klimatické zmeny s 90% pravdepodobnosťou.

Na klimatické zmeny sa už začalo pripravovať aj Slovensko. Tento rok poľnohospodári skúšobne sejú odrody plodín, ktoré sú schopné znášať extrémne vysoké teploty.

Pozície

Catherine Pearce z organizácie Priatelia Zeme povedala: „Ak nebudeme konať pri znižovaní emisií už teraz, omnoho horšie veci ešte len prídu. Milióny ľudí v najchudobnejších častiach sveta budú odsúdené k strate života, živobytia a domovov. Klimatické zmeny už nie sú len environmentálnou otázkou. Sú hroziacou humanitárnou katastrofou, ohrozujúcou v konečnom dôsledku našu globálnu bezpečnosť a prežitie.“

WWF od vlád žiada, aby konali, pretože kríza sa blíži: „Nerobiť nič nie je alternatívou, malo by to zničujúce následky. Industrializované ekonomiku jednoducho musia akceptovať zodpovednosť a začať implementovať riešenia, povedal Hans Verolme, riaditeľ Programu globálnych klimatických zmien WWF.

„Toto je krátky pohľad na apokalyptickú budúcnosť. Ak rýchlo niečo neurobíme, zem bude zmenená človekom vyvolanými klimatickými zmenami“, povedala Stephanie Tunmore, medzinárodná koordinátorka kampane pre klimatické zmeny a energetiku v organizácii Greenpeace. „Táto správe jednoducho ukazuje, že sa nám míňa čas.“

Ďalšie kroky

  • Tretia správa, o zmierňovaní dopadov klimatických zmien, bude diskutovaná v Bangkoku a zverejnená 4. mája. Finálna syntéza troch dokumentov bude predstavená 16. novembra v španielskej Valencii.