Klimatická legislatíva už do konca roka

Pozadie

Rokovania o návrhoch na znižovanie emisií CO (vrátane revízie systému obchodovania s emisiami po roku 2012) a zvyšovaní využívania obnoviteľných zdrojov sa majú podľa Jarného summitu EÚ uzavrieť už do konca roka, najneskôr začiatkom 2009.

Jedným z dôvodov rýchleho postupu sú dôležité globálne rokovania o boji proti klimatických zmenách po roku 2012 (ukončenie platnosti Kjóta), ktoré sa uskutočnia v decembri 2009 v Kodani v Dánsku. EÚ chce na nich vystúpiť s jednotným postojom.

Otázky

Lenže Únia musí predtým vyriešiť vnútorné rozdiely. Hoci členské krajiny vo všeobecnosti podporujú návrh Komisie, nejasné ostáva, ako sa limity znižovania emisií CO2 a zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov rozdelia medzi jednotlivé štáty.

Na členské krajiny okrem toho silno tlačí energeticky intenzívny ťažký priemysel ktorý sa obáva, že prísna klimatická politika zvýši jeho náklady (rast cien energií, nutnosť kupovať emisné povolenky, lebo investovať do znižovania emisií) a zníži konkurencieschopnosť v porovnaní s firmami z tých mimoeurópskych krajín, ktoré nebudú uplatňovať rovnako prísne regulácie. Veľké oceliarne, cementárne, hlinikárne… by to mohlo doviesť až k rozhodnutiu presunúť výboru mimo EÚ.

Na obranu ťažkého priemyslu vystúpila na summite najmä nemecká kancelárka Angela Merkel. Do záverečného dokumentu sa pokúšala pretlačiť vetu: „Európska rada uznáva, že je potrebné urgentne riešiť obchádzanie limitov emisií uhlíka v energeticky intenzívnych sektoroch, vystavených medzinárodnej konkurencii.“

Čiastočne sa jej to podarilo a závery summitu reflektujú vážnosť problému. Súčasne však odrážajú postoj Komisie, keď tvrdia, že „najlepším riešením otázky ostáva medzinárodná dohoda“. Inak povedané, ak by sa podarilo dohodnúť na globálnom znižovaní emisií, európske podniky by neboli voči svojim konkurentom znevýhodnené.

V hre ostáva aj možnosť zavedenia špecifických „ochranných opatrení“, ako sú špeciálna clá na výrobky z krajín, ktoré nerešpektujú prísne emisné regulácie, úľavy z emisných pravidiel EÚ pre ťažký priemysel, a pod. Predseda Komisie Barroso 14. marca prisľúbil, že sa bude prihliadať na potreby energeticky intenzívnych sektorov pri tvorbe systému obchodovania s emisiami po roku 2012.