Klimatické ciele EÚ „nerealizovateľné“

 

Krátka správa:

Dosiahnutie cieľa EÚ udržať nárast v globálnych teplotách pod 2 °C by si vyžadovalo udržanie koncentrácie CO2 v atmosfére na úrovni maximálne 450 častíc na milión (ppm). Ale podľa vedeckého poradcu vlády Veľkej Británie Davida Kinga tento cieľ zrejme nebude dosiahnutý.

„Mať cieľ 450 (ppm) by bolo, obávam sa, nerealizovateľné,“ povedal na tlačovej konferencii 30. januára podľa BBC. David King zverejnil konečnú správu o medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa konala uplynulý rok v Exeteri, o vyhnutí sa nebezpečnej zmene podnebia. Správa o konferencii bola zverejnená 30. januára 2006.

Nárast v teplote pod cieľom EÚ 2 °C nemusí byť dostatočný na to, aby sa roztopil ľadový pokryv Grónska, končí sa správa. Varuje však, že „sú potrebné veľké investície na adaptačné a dopad zmierňujúce“ technológie, ak majú byť ciele dosiahnuté.

Odporúčané technológie zahŕňajú „efektivitu energie, nukleárnu energiu, nízkoemisné dopravné palivá a fosílne elektrárne so zachytávaním a uskladňovaním CO2.

Paralelne vyzval americký prezident George W. Bush vo svojej správe o stave únie pred Kongresom Američanov, aby USA ukončili svoju závislosť na rope. Povedal, že sa pokúsi o 22%-ný nárast vo financovaní výskumu a vývoja čistej energie.