„Klimatické“ parlamentné výbory v EÚ a USA

Krátka správa

Konferencie sa zúčastnil predseda EP Hans-Gert Pöttering a predsedovia jednotlivých  parlamentných frakcií.  Rozhodnutie však nebolo prijaté jednomyseľne. Predsedovia EPP-ED, PES, GUE a UEN hlasovali za návrh, zatiaľ čo lídri ITS, ALDE, IND/DEM a zelených sa hlasovania zdržali.

Táto iniciatíva však bude musieť byť formálne potvrdená v celom pléne EP do času, do ktorého vyprší obdobie o jeho dočasnom ustanovení.

Výbor bude pôsobiť počas nasledujúcich 12 mesiacov. Po tomto období môže byť jeho funkčné obdobie predĺžené. Treba dodať, že dočasne zriadené výbory nemajú spravidla žiadne legislatívne právomoci a zároveň ich kompetencie nemôžu byť Parlamentom dodatočne rozširované, ani redukované.

Joseph Daul, predseda frakcie EPP-ED, povedal: „Počas summitu 8.-9. marca 2007 sa hlavy členských krajín vyjadrili za jasnú a dôslednú reakciu EÚ voči klimatickým zmenám. Parlament tak musí teraz na túto výzvu reagovať, preto bol založený dočasný výbor, ktorý je nevyhnutným prvkom komplexnej odpovede na klimatické výzvy.“

Líder Socialistickej skupiny Martin Schultz ešte v januári, keď sa dve najväčšie skupiny dohodli na vytvorení špeciálneho výboru pre klimatické zmeny, povedal: „Klimatické zmeny sú pre Európsku úniu kľúčovou otázkou a ja som rád, že sme boli s EPP schopní dosiahnuť dohodu o vytvorení tohto výboru.“

Kroky EP sú sčasti aj nasledovaním Demokratmi kontrolovaného Kongresu v USA, ktorý 8. marca 2007 vytvoril Špeciálny výbor pre energetickú nezávislosť a globálne otepľovanie. Rozhodnutie bolo schválené pomerom hlasov 269:150 aj napriek tomu, že väčšina Republikánov hlasovala proti. Kongresový výbor, podobne ako ten na pôde EP, nedisponuje legislatívnymi právomocami, ale na druhej strane môže organizovať vypočutia a môže formulovať legislatívne odporúčania.

Hovorkyňa americkej Snemovne reprezentantov, Nancy Pelosi: „Aby bola Amerika bezpečná a silná, musíme učiniť množstvo rozhodnutí, ktoré vymania našu krajinu spod závislosti na zahraničných energetických zdrojoch a ktoré budú správnou odpoveďou na globálne otepľovanie.“

Poslanec dolnej komory Kongresu za štát Texas, Joe Barton, ktorý je zároveň najvyššie postaveným republikánom v novovytvorenom Výbore, sa vyjadril k pohnútkam Demokratov: „Ide o platformu, ktorá má slúžiť niektorým poslancom ako hlasná tribúna, prostredníctvom ktorej budú nadbiehať neodbytným („zeleným“ – pozn.) voličom spôsobom, ktorý zničí našu ekonomiku v mene politickej korektnosti.“

Americký výbor bude mať k dispozícii na obdobie nasledujúcich dvoch rokov rozpočet v objeme 3,7 mil. USD. Rozpočet paralelného dočasného výboru na pôde EP zatiaľ ešte nie je schválený.