Klimatické zmeny: Dimas kritizuje USA a Austráliu

Krátka správa

Na oficiálnom otvorení zasadnutia Medzinárodného panelu OSN pre klimatické zmeny (IPCC) v Bruseli komisár sa Dimas odklonil od oficiálneho prejavu a otvorene kritizoval Spojené štáty a Austráliu za ich postoj, za neochotu sledovať príklad EÚ v boji proti klimatickým zmenám.

„USA by mali ukončiť svoj „negatívny postoj“ k medzinárodným klimatickým rokovaniam“, povedal komisár. Ak sa ich postoj nezmení, „menej rozvinuté krajiny nemajú dôvod meniť postoj“.

Jeho kritika austrálskej vlády bola ešte menej diplomatická. Komisár sa priamo obrátil na austrálsku delegáciu na konferencii a povedal: „Nechápem, prečo ešte Austrália neratifikovala Kjótsky protokol.“ Poukázal na fakt, že 80% Austrálčanov dokument podporuj. „Vašej krajine bráni ratifikovať Kjóto politická pýcha.“

Všetky ostatné prejavy sa udržali v hraniciach „diplomatickej slušnosti“. Belgický premiér Guy Verhofstadt tiež vyzval USA, Indiu a Čínu k podpisu protokolu a podčiarkol potrebu meniť správanie občanov využitím „zelených“ daní: „Musíme zaviesť rozhodujúci posun, posun od zdaňovania pracovnej sily a majetku k zdaňovaniu znečisťovania a spotreby“, vyhlásil.

EÚ sa v posledných rokoch stala globálnym lídrom v boji proti klimatickým zmenám a k znižovaniu emisií skleníkových plynov tlačí aj ostatné krajiny. Na Jarnom summite prijala záväzok znížiť celkové emisie o 20% do roku 2020, pričom ak sa k nej pridajú aj ostatné veľké priemyselné ekonomiky, záväzok zvýši na 30%. Stále však existuje riziko, že ostane len pri sľuboch. Údaje uverejnené v pondelok ukazujú, že v roku 2006 emisie CO2 v EÚ v skutočnosti vzrástli o 1-1,5%.

Delegáti IPCC by mali dokončiť prácu na správe „Klimatické zmeny 2007“ Dopady, adaptácia a zraniteľnosť“ vo štvrtok 5. apríla. Správa bude oficiálne predstavená na tlačovej konferencii v piatok.