Klus pred summitom: Postupné zrušenie rabatov je pre nás jediným prijateľným riešením

Na snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS). [FOTO TASR/Pavol Zachar]

Štátny tajomník rezortu zahraničia Martin Klus vyjadril spokojnosť s tým, že kompromisný návrh plánu obnovy EÚ neobsahuje škrty v eurofondoch a rozpočte agropolitiky, z ktorej čerpajú slovenskí farmári dotácie.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus sa v stredu, 15. júla 2020 zúčastnil na videokonferencii ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti členských štátov Európskej únie.

Hlavnou témou online rokovania bola príprava prvého fyzického samitu prezidentov a premiérov krajín Európskej únie v Bruseli od vypuknutia pandémie. Na programe mimoriadneho zasadnutia Európskej rady, ktoré sa začína v piatok (17. júla 2020), je schválenie návrhu Viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027 vrátane fondu obnovy s názvom Nástroj EÚ pre budúce generácie.

Michelov kompromis o pláne obnovy EÚ je pre Slovensko menej výhodný, hovorí Matovič

Premiér Igor Matovič sa obáva, že zohľadnenie hospodárskych dopadov koronakrrízy pri delení peňazí z plánu obnovy Slovensku zníži alokáciu. Únia podľa neho takýmto spôsobom potrestá krajiny, ktoré sa najviac snažia zmierňovať ekonomické dôsledky pandémie. 

Menej priaznivé kritériá

Dva dni pred bruselským samitom mali ministri a štátni tajomníci pre európske záležitosti vôbec prvú príležitosť diskutovať o kompromisnom návrhu dohody, ktorý nedávno zverejnil predseda Európskej rady Charles Michel.

„Návrh vnímame vo všeobecnosti pozitívne. Som rád, že sa doň podarilo presadiť vyššiu mieru flexibility vo využívaní prostriedkov z rozpočtu EÚ. V prioritných oblastiach pre Slovenskú republiku, ktorými sú kohézna politika a spoločná poľnohospodárska politika, navyše nie sú navrhované žiadne škrty,“ uviedol v súvislosti s pozitívami kompromisného návrhu štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Klus.

Za najproblematickejší aspekt návrhu považuje Slovensko zmenu alokačných kritérií v kľúčovom Mechanizme na obnovu a odolnosť, ktorá znevýhodňuje krajiny s úspešným a rýchlym obnovením hospodárskeho rastu.

„Musíme nájsť alternatívu, ktorá zohľadní reálne dopady krízy a nevytvorí neistotu ohľadom konečného objemu prostriedkov, ktoré bude mať daná krajina k dispozícii,“ skonštatoval M. Klus.

Za čo ide bojovať premiér Matovič na videosummite o pláne obnovy EÚ

Igor Matovič pred slovenskými poslancami už nehovoril o súdržnosti V4 pri rokovaniach európskej dvadsaťsedmičky o pláne obnovy EÚ po koronakríze. Podľa vlády je dôležité, aby sa kritéria prerozdeľovania peňazí z krízovej pomoci nemenili v neprospech Slovenska. 

Úroveň priamych platieb slovenským farmárom z európskeho rozpočtu bude podľa najnovšieho návrhu naďalej pod úrovňou priemeru EÚ, čo je ďalším slovenským problémom, na ktorý slovenská strana upozornila európskych partnerov

„V súčasnej kríze, kedy všetci zdôrazňujeme solidaritu, nepovažujem za vhodné pokračovať vo vyplácaní rabatov vybraným členským štátom. Postupné znižovanie týchto spätných platieb je pre nás jediným akceptovateľným kompromisom,“ priblížil M. Klus slovenskú pozíciu pred samitom.

Na okraj videokonferencie ešte nemecké predsedníctvo v Rade EÚ informovalo o svojich prioritách na nasledujúci polrok. Sústrediť sa chce v prvom rade na zmiernenie dopadov pandémie nového koronavírusu, s čím súvisí aj snaha o skorú dohodu na budúcom rozpočte EÚ a fonde hospodárskej obnovy.

Nemecko však v programe svojho predsedníctva venuje nemalú pozornosť aj ochrane konkurencieschopnosti európskeho priemyslu či strategickým prioritám ako sú digitalizácia a zelená transformácia európskych ekonomík.