Know-how za možnosť podnikať v Číne. Európa stratila trpezlivosť

Elektrický Renault Twizy na automobilovom veľtrhu v Číne. [EPA-EFE/Jerome Favre]

Európska únia napadla v Svetovej obchodnej organizácii niektoré čínske zákony. Nepáči sa jej, že Peking podmieňuje investície v elektromobilite a biotechnológiách transferom technológií.

Európska únia vo štvrtok 20. decembra v Svetovej obchodnej organizácii (WTO) napadla systémové opatrenia Číny, ktorými núti európske spoločnosti k tomu, aby jej ako podmienku možnosti podnikať v tejto krajine poskytli svoje citlivé technológie a know-how.

Európska komisia pri tejto príležitosti upozornila, že najnovšie právne kroky sú pokračovaním konania, ktoré EÚ iniciovala už v júni tohto roku.

Rozšírenie konania

Únia týmto krokom výrazne rozširuje a prehlbuje rozsah svojho konania v rámci WTO zameraného proti čínskym opatreniam, ktorými krajina núti európske spoločnosti k transferom technológií.

Tento krok bol prijatý v nadväznosti na ďalšie zistenia týkajúce sa nezlučiteľnosti čínskych opatrení v oblasti schvaľovania investícií a ochrany práv duševného vlastníctva zahraničných spoločností s mnohostrannými pravidlami, na ktorých funguje Svetová obchodná organizácia.

Nemecká vláda chce zabrzdiť skupovanie technologických firiem Číňanmi

Čínske podniky sa zaujímajú hlavne o nemecké firmy so špeciálnym know-how, startupy v oblasti nových technológií a o firmy aktívne v oblasti citlivej infraštruktúry.

Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v správe pre médiá uviedla, že nie je možné tolerovať, že spoločnosti z EÚ sú nútené poskytovať cenné technológie výmenou za to, že im je dovolené investovať v Číne.

„Je to v jasnom rozpore s pravidlami, ktoré sa Čína sama zaviazala dodržiavať, keď vstúpila do WTO. Dnes proti tejto nezákonnej praktike predkladáme rozsiahlejšie, systémovejšie právne námietky, pretože veríme, že ide o zásadnú problematiku, ktorá má dosah na európske spoločnosti podnikajúce v Číne,“ oznámila Malmströmová.

Podľa jej slov ide o záležitosť, ktorá sa môže, a mala by sa, riešiť na medzinárodnej, mnohostrannej úrovni.

Porušenie sľubu

Vo svojej revidovanej žiadosti adresovanej WTO napadla EÚ čínske zákony, ktoré upravujú schvaľovanie investícií smerujúcich do oblasti elektrických vozidiel (vozidlá poháňané novými druhmi energie) a biotechnológií (osivá) a tiež schvaľovanie spoločných podnikov v najrôznejších odvetviach.

Týmito zákonmi podľa Bruselu Peking zahraničným spoločnostiam pôsobiacim v tejto krajine ukladá výkonnostné požiadavky a obmedzuje hospodársku a zmluvnú slobodu zahraničných spoločností v oblasti investícií a transferov technológií.

Čína chce z Británie urobiť výkladnú skriňu svojich jadrových technológií

Projekt novej atómky Hinkley Point C sprevádzajú pochybnosti o záujmoch čínskeho investora aj finančnej solventnosti francúzskeho konštruktéra.

Takzvané výkonnostné požiadavky nútia alebo podnecujú európske spoločnosti k tomu, aby svoje technológie prevádzali na spoločné podniky s čínskymi partnermi, výmenou za čo im čínske orgány udelia potrebné administratívne povolenia.

Zahraničné spoločnosti zároveň musia svoje výskumné a vývojové činnosti realizovať na území Číny.

Komisia upozornila, že v čase, keď Čína vstúpila do WTO, zaviazala sa, že nebude udeľovanie investičných povolení podmieňovať výkonnostnými požiadavkami, a že zachová zmluvnú slobodu spoločností v Číne, najmä v súvislosti s investíciami a transfermi technológií.