Komisár Almunia hodnotí rozpočty členských štátov

Euro

Krátka správa:

Napriek nemeckému optimistickým výhľadom na vývoj štátneho rozpočtu by mal komisár EÚ pre menové záležitosti Joaquín Almunia dnes povedať, že Nemecko musí „zvýšiť úsilie“, aby v strednodobom horizonte skonsolidovalo rozpočet. Vyplýva to z predbežnej podoby správy Komisie o programoch členských štátov, ktorými majú dosiahnuť vyrovnanú alebo prebytkovú rozpočtovú pozíciu. Dokument prenikol na verejnosť prostredníctvom nemeckého denníka Handelsblatt.

Almunia chce, aby Nemecko znižovalo rozpočtové výdavky aj v roku 2008. Nemecko prekračovalo 3%-ný limit na deficit verejných financií niekoľko rokov po sebe, no minulý rok sa mu podarilo vďaka 2,5% ekonomickému rastu obmedziť deficit len na 1,9% HDP, čo bolo menej, než sa to očakávalo.

Nemecká vláda očakáva, že vyrovnaný rozpočet dosiahne v roku 2011 – po prvý krát od roku 1989. To však za predpokladu, že hospodárstvo bude rásť súčasným tempom.

Ekonómovia ale očakávajú, že nemecký ekonomický rast padne tento rok opäť pod 2%. Dochádza k spomaleniu exportu a 3% nárastu DPH, prijatému tento rok v januári, ktorý sa dotkne negatívne spotreby obyvateľstva.

Komisia tiež zverejní posúdenie strednodobého programu Francúzska v plnení Paktu stability a rastu. Francúzska vláda oznámila, že je so svojím deficitom spokojná. Klesol na 36,16 miliárd eur (2006). V porovnaní s deficitom 43,5 miliárd euro v roku 2005 je to „veľmi, veľmi dobrý výsledok“, povedal francúzsky minister pre rozpočet Jean-Francois Copé.

Almunia bude Francúzsko tlačiť k zníženiu deficitu krajiny pod mieru 2,7%, očakávanú  v roku 2006, pretože chce, aby členské štáty usporili viac pri ekonomickom vzostupe a vytvorili si tak „rezervu na horšie časy“.

Komisár Almunia by sa mal tiež vyjadriť k finančným programom Cypru, Dánska, Holandska, Slovinska, Slovenska a Talianska.