Komisár Andor je proti neudržateľným úsporným opatreniam

Komisár pre sociálne záležitosti László Andor, Zdroj: Európska komisia

László Andor počas brífingu novinárov načrtol svoje priority počas poľského predsedníctva a tiež sa vyjadril na adresu implementovaných úsporných opatrení, ktorými sa vlády snažia zmierniť dlhovú krízu v eurozóne.

Podľa jeho slov kríza politikov postavila pred dilemu a musia si vyberať medzi financovaním dlhu a finančnou reguláciou na jednej strane a sociálnou politikou a politikou trhu práce na strane druhej. Bývalý maďarský minister a ekonóm poukázal na to, že je jasné, že dlžné krajiny nedokážu samy znášať náklady za reštrukturalizáciu. „Tento prístup je neudržateľný  a indikuje, že jednotlivé členské štáty sa dokážu z krízy dostať jednoducho len zavádzaním úspor. A toto jasne nefunguje.“

Andor pripustil, že takáto stratégia by mohla byť účinná v prípade, že by Európa opäť rástla a investori by opäť dôverovali v jej stabilitu. Avšak úsporné opatrenia, ktoré urputne bráni komisár pre hospodárske záležitosti Olli Rehn, neprinášajú očakávané výsledky. „Nemožno očakávať, že samotné úspory budú stačiť,“ poukázal Andor.

EÚ a MMF trvali na tom, že ak chce Grécko dostať 12-miliardovú tranžu pomoci, musí prijať päťročný úsporný plán, ktorý by mal krajine ušetriť 28,6 miliardy eur prostredníctvom kľúčových štrukturálnych reforiem a predajom štátnych aktív.

Podľa Andora treba preskúmať obe strany mince. Mal tým na mysli, že treba spravodlivejšie zdieľať náklady za dlh výmenou za úsporné reformy. „V tomto bode nie sme v rovnováhe a sme ďaleko od riešenia.“

Andorove vyhlásenia prišli len pár dní pred mimoriadnym summitom lídrov eurozóny, na ktorom sa budú zaoberať práve citlivou otázkou ako zapojiť súkromných investorov do znášania nákladov za pomoc krajinám.