Komisárka mieri na Slovensko aj kvôli vínu

fischer-boel, poľnohospodárstvo, komisia

Krátka správa

Jednou z priorít návštevy je aktuálne diskutovaný návrh zásadnej reformy európskeho vinárskeho sektora. Priebeh doterajšej diskusie naznačuje, že túto reformu budú sprevádzať silné emócie a stane sa jednou z najdiskutovanejších zo série poľnohospodárskych reforiem v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP / CAP), ktorú EÚ začala  v roku 2003.

Viaceré členské krajiny vráatane V 4 nesúhlasia s návrhom Komisie v oblasti klčovania viníc, či zmien pri pridávaní sacharózy. Zhodujú sa však s názorom komisárky, že trh s vínom potrebuje reštrukturalizovať.

O reforme európskeho trhu s vínom bude diskutovať za účasti zástupcov vinárskych zväzov. Medzi ďalšími témami budú: problematika priamych platieb – SAPS či uplatňovanie krížovvej zhody v členských krajinách, téma cukor a problematika nadmerných zásob.

Napriek nespornej odbornosti a tvrdej práci, ktorá európskym vínam priniesla toľko uznania, čelí sektor vážnym problémom.
eurokomisárka Mariann Fischer Boel

Pre týždenník Trend 23. novembra Fischer Boel uviedla: „Pri návrhoch reformy vychádzam z presvedčenia, že európske vína sú najlepšie na svete. Sú medzinárodne uznávané vďaka svojej kvalite a spojeniu so stáročnými tradíciami a prírodnou krásou oblastí, v ktorých sa vyrábajú. Európsky vinársky sektor má veľký potenciál na ďalší rast, tento potenciál však musíme naplno využiť. Napriek nespornej odbornosti a tvrdej práci, ktorá európskym vínam priniesla toľko uznania, čelí sektor vážnym problémom.“