Komisia chce, aby banky požičiavali zodpovedne

Za jednu z primárnych príčin finančnej krízy bola označená aj nedostatočná finančná vzdelanosť a informovanosť. Európska komisia preto v pondelok (15. júna) otvorila konzultačný proces, ktorý sa zaoberá najmä:

  • reklamou a marketingom úverových produktov,
  • informáciami poskytovanými pred podpísaním zmluvy o pôžičke,
  • poradenskými službami,
  • zodpovedným požičiavaním a
  • celkovým procesom pri poskytovaní úverov a pod.

Brusel chce prehodnotiť pravidlá regulujúce spôsoby ako stanoviť správny produkt pre žiadateľa a solventnosť dlžníkov. Ako Komisia píše vo svojom vyhlásení, práve určenie vhodnosti produktov je hlavný bod, na ktorý sa treba zamerať, pretože viacero dlžníkov získalo úvery nespĺňajúce ich potreby či schopnosti splácať.

Pokiaľ ide o solventnosť žiadateľov o úver, európska exekutíva vyhodnocuje opatrenia zamerané na prevenciu rizika nesplnenia záväzkov. Komisia na príklade amerických subprime hypoték varuje, že sa treba vyhnúť poskytovaniu úverov aj napriek tomu, že nemajú úplnú istotu, že budú splatené.

Samotní žiadatelia o úver budú čeliť prísnej kontrole ich kreditnej histórie. Brusel študuje spôsoby, ako získať prístup do národných registrov, kde sú zaznamenané údaje o úveroch. Zároveň chce dosiahnuť lepšiu koordináciu medzi národnými orgánmi v rámci EÚ, aby sa uľahčil proces overovania, či držiteľ hypotéky nemá objemné pôžičky aj v iných krajinách.

Aj expertná skupina založená v septembri 2008 na to, aby skúmala úverovú históriu, odporúčala, aby poskytovatelia úverov prísnejšie ohodnocovali žiadateľov. Skupina však nenavrhla vytvorenie jednotného európskeho registra s údajmi o poskytnutých pôžičkách.

Komisia vyzýva relevantné záujmové strany, aby do konca augusta predstavili svoje názory.