Komisia chce konkurencieschopnejší maloobchod

Maloobchodné a veľkoobchodné služby sú jedným z najvýznamnejších sektorov ekonomiky EÚ. Pripadá na ne 11 % HDP a 29 % malých a stredných podnikov. V sektore pritom pracuje takmer 33 miliónov ľudí. Ako uvádza Európska komisia ide najmä o mladých, ženy a ľudí s nižšou úrovňou kvalifikácie.

Finančná kríza, zložitá hospodárska klíma, ich vplyv na nákupnú silu spotrebiteľov, rastúce ceny komodít či demografické trendy sú hlavnými výzvami, ktorým maloobchodníci čelia. Na druhej strane ich k zmene modelov núti aj rozvoj elektronického obchodu.

Európska komisia tiež zacielila na slabú konkurencieschopnosť sektora. Na jej posilnenie preto vydala akčný plán založený na piatich kľúčových prioritách:

  • posilňovanie práv spotrebiteľov prostredníctvom lepšej informovanosti;
  • zvyšovanie dostupnosti maloobchodných služieb prostredníctvom výmeny osvedčených postupov o komerčnom a priestorovom plánovaní medzi členskými štátmi;
  • spravodlivejšie a udržateľnejšie obchodné vzťahy v celom potravinovom i nepotravinovom dodávateľskom reťazci;
  • zabezpečenie lepšieho prepojenia medzi maloobchodom a inováciami;
  • vytvorenie lepšieho pracovného prostredia, napríklad prostredníctvom lepšieho zosúladenia potrieb zamestnávateľov so zručnosťami pracovníkov.

Očakáva, že z neho budú benefitovať spotrebitelia, firmy a aj ich zamestnanci. Spotrebitelia by mali mať po implementovaní plánu ľahší prístup k tovarom a službám za konkurencieschopné ceny. Zlepšiť by sa mala aj ponuka vďaka dostupnejším informáciám.

Firmám má na jednotnom trhu priniesť jasnejšie právne prostredie, udržateľnejšie vzťahy naprieč celým obchodným reťazcom a povzbudiť inovácie a investície. Podpora rozvoja elektronického obchodu im má pomôcť získať nové príležitosti a sprístupniť ďalšie trhy.

Z pohľadu zamestnancov má priniesť lepšie kariérne príležitosti a pracovné podmienky.

 „Jednotný trh treba vniesť hlavne medzi spotrebiteľov EÚ a maloobchodníci v tom zohrávajú dôležitú úlohu. V maloobchode však stále existujú prekážky pri vytváraní efektívneho a konkurencieschopného jednotného trhu. V tomto akčnom pláne je vytýčená stratégia, ktorej cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť maloobchodného sektora a zlepšiť jeho ekonomické, environmentálne a spoločenské výsledky,“ uviedol komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier.

„Zároveň však chceme hrať férovo. Nekalé obchodné praktiky ohrozujú životaschopnosť podnikov a zásadne znižujú efektivitu maloobchodného dodávateľského reťazca. Spotrebitelia by mali mať možnosť kupovať za konkurencieschopné ceny, no zároveň chcem, aby maloobchodní dodávatelia dostávali za svoje výrobky spravodlivé ceny,“ pokračoval komisár v súvislosti so spustením trojmesačnej konzultácie o nekalých obchodných praktikách v medzipodnikovom dodávateľskom reťazci v oblasti potravinového i nepotravinového tovaru.  

Pozície

"Na Slovensku sektor malých a stredných podnikov tvorí 99,9 % z celkového počtu podnikateľských subjektov a poskytuje pracovné príležitosti 72,2 % aktívnej pracovnej sily v podnikovej ekonomike", upozornila v EP slovenská europoslankyňa Katarína Neveďalová (SMER-SD, SD). "Prístup k finančným zdrojom je kľúčovým predpokladom rozvoja sektora malých a stredných podnikov tak na Slovensku, ako aj v ostatných krajinách EÚ (…) Pre MSP predstavuje problém aj nedostatok transparentnosti, napríklad pri predčasnom splácaní úverov. Niekedy sú celkové náklady pri predčasnom splatení úveru dokonca také vysoké, že MSP nie sú schopné ich uhradiť, čo znemožňuje prehodnotenie ich investičných a úverových rozhodnutí". 

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.