Komisia chce obnoviť dôveru k vedeckým štúdiám o bezpečnosti potravín

Podľa nového návrhu, žiadateľ odovzdá dve verzie štúdie. Tú, určenú pre verejnosť a dôvernú. [Shutterstock]

Európska komisia predstavila návrh, ako chce obnoviť dôveru ľudí k vedeckým štúdiám o bezpečnosti potravín. Navrhuje stransparentniť rozhodovanie a zvýšiť zapojenie odborníkov z členských krajín.

Po európskej iniciatíve občanov k obnoveniu licencie pre kontroverzný herbicíd glyfosát, prišla Európska únia s návrhom, ktorého cieľom je obnoviť dôveru ľudí v rozhodovací proces o látkach na európskom trhu. Diskutovať o ňom bude Európsky parlament a členské štáty. Schválenie sa očakáva v polovici roku 2019.

Nedostatočný prístup k vedeckým štúdiám k obnove autorizácie výrobkov vyvolal silné reakcie zo strany obhajcov verejného zdravia. Tí kritizovali nedostatočnú transparentnosť chemického priemyslu pri rozhodovaní o ich výrobkoch.

Novým návrhom chce Európska únia garantovať občanom lepší prístup k informáciám, ktorými bude disponovať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority – EFSA) pri rozhodovaní o výrobkoch na európskom trhu.

Verejné alebo obchodné záujmy

Inšpiráciou pre túto iniciatívu bola aj kauza takzvaných Monsanto dokumentov (Monsanto Papers). Cieľom je do budúcna zamedziť firmám možnosť „zatajiť“ pred verejnosťou nevyhovujúce štúdie. Úradníci navrhujú vytvoriť spoločný európsky register všetkých štúdií, ku ktorému by mala verejnosť prístup.

Komisia zdôraznila, že dôverné obchodné informácie bude možné utajiť iba „v riadne odôvodnených prípadoch“. Žiadateľ tak bude odovzdávať dve verzie štúdie. Tú, určenú pre verejnosť a dôvernú.

Európska únia povolila glyfosát na ďalších 5 rokov

Členské krajiny rozhodli o licencii pre glyfosát. Najpoužívanejším herbicídom s obsahom tejto látky tak umožnili zostať na európskom trhu ďalších 5 rokov.

Dôverné informácie bude možné zverejniť iba v dvoch prípadoch. Ak bude nevyhnutné konať urgentne rýchlo v snahe ochrániť verejné zdravie, zdravie zvierat alebo životného prostredia. Alebo ak tieto informácie budú súčasťou záverov EFSA a budú mať predvídateľné dôsledky na zdravie.

Návrh tiež počíta s lepším zastúpením odborníkov z členských krajín v správnej rade EFSA.

„Členské krajiny navrhnú nezávislých a kvalifikovaných odborníkov na jednotlivé vedecké panely EFSA. Zo zoznamu navrhnutých odborníkov potom EFSA podľa striktných pravidiel na nestrannosť a odbornosť vyberie konečných odborníkov,“ uviedlo sa v návrhu.

Štúdie zaplatia daňoví poplatníci

Ďalšia časť návrhu sa týka možnosti Komisie vyžiadať si dodatočné štúdie v prípadoch vyostrenej kontroverzie. Tieto by mali byť financované z európskeho rozpočtu.

„To by ale nemalo ovplyvniť zodpovednosť žiadateľov dodať vedecké dôkazy, ktoré EFSA potrebuje pri procese vyhodnotenia rizík.“

Organizácia Greenpeace návrh kritizuje. Vo svojom vyjadrení tvrdí, že chemické firmy sú aj naďalej dominantným orgánom pri testovaní svojich vlastných výrobkov.

„Zverejnenie výsledkov testov pri rozhodovaní o licencií pre pesticídy je úplný základ. Komisia iba papierovo zaláta reálne nedostatky. Výrobcovia pesticídov by nemali mať úplnú kontrolu nad testovaním ich vlastných výrobkov.“

Európsky parlament si posvieti na udeľovanie licencií pre pesticídy

Európsky parlament zriadil výbor, ktorý má preskúmať udeľovanie licencií pre pesticídy. Je to reakcia na predĺženie licencie pre herbicíd glyfosát, s ktorým sa spájajú zdravotné riziká.

„Malo by byť úlohou EÚ prevziať túto kontrolu, a to nie iba v kontroverzných prípadoch. Výskum by pritom nemali platiť daňoví poplatníci, ale firmy, ktoré chcú svoje výrobky uviesť na trh,“ uviedol hovorca Greenpeace Mark Breddy.

Agrochemické firmy si potrebu transparentnosti uvedomujú

Agrochemický priemysel návrh Komisie privítal. Je pre nich dôležité dôveru verejnosti v rozhodovací proces obnoviť.

„Tento návrh vítame a aj preto sme nedávno vydali spoločný globálny záväzok ako súčasť zvýšenia transparentnosti pri rozhodovacom procese o pesticídoch,“ uviedol Graeme Taylor, hovorca asociácie priemyslu s pesticídmi (EU Pesticide Industry Association – ECPA).

„Budovanie dôvery v systém si vyžaduje lepšiu komunikáciu zo strany všetkých aktérov v potravinovom reťazci – od hodnotenia rizík až po informácie pre konečného spotrebiteľa […] . Dúfam, že odhodlanie pre väčšiu transparentnosť zo strany priemyslu sa stretne aj s podobným odhodlaním zo strany autorov štúdií, ktorí argumentujú proti schvaľovaniu našich výrobkov.“

V decembri 2017 spustila firma Bayer ako prvá agrochemická firma portál pre transparentnosť. Cieľom bolo sprístupniť vedecké údaje pre hodnotenie výrobkoch na ochranu rastlín.

„Týmto krokom sa firma Bayer stala lídrom v presadzovaní transparentnosti,“ uviedol Utz Klages z firmy Bayer. V marci 2018 sa v iniciatívach pre zvýšenie transparentnosti posunula firma ďalej. „Je možné si vyžiadať štúdie pokiaľ tieto nebudú využité na komerčné účely.“

„Tým, že sa s verejnosťou podelíme o údaje, ktoré sme doteraz sprostredkovali iba úradom, chceme verejnosť priblížiť k vedeckej komunite. Je to v súlade s našou snahou o vytvorenie dôvery a zvýšenie transparentnosti,“ uviedol Klages.