Komisia chce prilákať pracovnú silu zo zahraničia

Zdroj: Skye, www.creativecommons.org

Pozadie

Na začiatku 21. storočia musí Európa čeliť dvojitej výzve demografických zmien, a globálnej ekonomickej konkurencie.

Demografický vývoj by mal podľa odhadov dospieť k tomu, že v roku 2050 by mali pri zachovaní súčasných podmienok „zarábať“ na jedného penzistu len dvaja pracujúci (dnes sú to štyria). Experti tvrdia, že vyššia pôrodnosť, ktorú sa snažia podporiť politici v EÚ, môže trend spomaliť, no nie zastaviť.

V stále viac konkurenčnej globálnej ekonomike bude po roku 2020 rast ekonomiky závisieť do čoraz vyššej miery od produktivity. V dôsledku toho bude potrebných stále viac kvalifikovaných pracovníkov. Ako ukázal prieskum PISA, európske krajiny majú problémy v príprave detí a mladých ľudí na výzvy zajtrajška.

A nakoniec, reštriktívne imigračné zákony zabraňujú európskych firmám prijímať potrebných pracovníkov zo zahraničia. V niektorých krajinách dokonca študenti technických odborov odchádzajú po skončení štúdia pracovať radšej za hranice.

Otázky

Komisia  vypočítala, že EÚ bude v najbližších 20 rokoch potrebovať ďalších dvadsať miliónov prisťahovalcov, kvalifikovaných i nekvalifikovaných. Preto členským krajinám odporúča, aby prestali blokovať príchod imigrantov a radšej sa sústredili na vytvorenie efektívneho systému kontrolovanej, legálnej migrácie.

Komisár pre spravodlivosť a vnútro Franco Frattini napríklad povedal, že EÚ sa musí naučiť súťažiť s USA, ktoré lákajú najväčšie množstvo kvalifikovanej pracovnej sily na svete – zatiaľ čo prisťahovalci do EÚ sú väčšinou nekvalifikovaní.

Komisia preto v októbri 2007 navrhne právny balík pozostávajúci z:

  • rámcovej smernice o právach legálnych imigrantov,
  • smernice o vysoko kvalifikovaných pracovníkoch – imigrantoch (takzvaný návrh „modrých kariet“)
  • smernicu o sezónnych pracovníkoch
  • smernicu o presune pracovníkov v rámci jednej spoločnosti
  • smernicu o platených stážistoch.

Niektoré krajiny, najmä Nemecko, však majú rezervovaný postoj voči prijímaniu pracovnej sily zo zahraničia. Nemeckí vládni predstavitelia opakovane argumentujú, že pri relatívne vysokej miere nezamestnanosti je v krajine dostatok potenciálnych pracovníkov.

Česká republika sa zas pridáva ku tým európskym krajinám, ktoré sa medzery na trhu práce rozhodli zaplniť prilákaním pracovníkov zo zahraničia. Vláda plánuje zaviesť od roku 2008 koncept zelenej karty. Prvé zelené karty pre občanov nečlenských krajín EÚ by mohli byť vystavené v roku 2009. Žiadaní nie sú len vysokokvalifikovaní odborníci, ale – podľa odvetvia – aj pracovná sila s najrôznejším vzdelaním. V praxi by mali firmy nahlásiť na úradoch práce konkrétny dopyt. Keď nebude k dispozícii žiadna domáca pracovná sila, obsadia sa voľné miesta zahraničnými zamestnancami. V súčasnosti sú na českom pracovnom trhu najviac žiadané zdravotné sestry a technická odborná sila.

Pozície

Predseda Komisie José Manuel Barroso povedal: „Migrácia je jednou z veľkých otázok dneška. Komisia má jasnú dvojitú stratégiu. Podporiť legálnu migráciu, ktorá je prospešná pre migrantov, pre krajiny ich pôvodu, ale aj pre Európu. A zastaviť nelegálnu migráciu. V októbri predložíme dva návrhy smerníc o imigrácii pracovnej sily, ktoré doplnia už predložený návrh na sankcie voči zamestnávateľom nelegálnych migrantov.“

Komisár pre zamestnanosť a sociálne veci Vladimír Špidla povedal: „Som silno presvedčený: Európa si nemôže vyberať medzi budúcnosťou s a bez imigrácie. Vyberá si medzi imigráciou ktorá je zle, alebo dobre zvládnutá… Myslím si, že je potrebné riadiť imigráciu a integráciu migrantov z pohľadu sociálnej kohézie, čo je, povedal by som, jedna z hodnôt, ktorá odlišuje Európu od iných veľkých západných civilizácií.“

Komisár pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť Franco Frattini povedal: „Krajiny s rýchlym ekonomickým rastom v posledných rokoch, ako Španielsko a Írsko, jasne získali prílevom kvalifikovanej pracovnej sily z EÚ i z krajín mimo nej… Výzvou je prilákať pracovníkov, ktorí zaplnia konkrétne medzery (na trhu práce). Spolupráca robí Európu silnejšou, a to nie len pri riešení problémov ako je nelegálna migrácia a riadenie hraníc, ale aj pri využívaní príležitostí, ktoré ponúkajú imigranti.“

Nemecký minister hospodárstva Michale Glos (CSU) odmietol návrh Komisie hneď po prezentácii. Vyhlásil, že Nemecko nemôže „prijať masy zahraničných pracovníkov len preto, že ich práve teraz potrebujeme.“ Dodal: „To by bolo ako otvárať a zatvárať vodovodný kohútik.“ Podľa Glosa je „v Nemecku veľká zásoba nevyužitej pracovnej sily.“ Podobný postoj má aj sesterská CDU a koaličný partner, sociálni demokrati.

Ďalšie kroky