EK chce rozpočet pre eurozónu a spoločné dlhopisy najskôr o päť rokov

foto: predseda EK José Manuel Barroso, zdroj: TASR/AP

Podľa predstáv Komisie majú všetky významné hospodárske a fiškálne politické rozhodnutia v členských štátoch podliehať hlbšej koordinácii, schvaľovaniu a dohľadu na európskej úrovni.

„Rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu potrebujeme na to, aby sme prekonali krízu dôvery, ktorá škodí naším ekonomikám a príjmom našich občanov,“ vysvetlil predseda EK José Manuel Barroso.

„Musíme predložiť hmatateľný dôkaz ochoty Európanov zomknúť sa a rozhodným spôsobom dosiahnuť pokrok pri posilnení štruktúry vo finančnej, fiškálnej, ekonomickej a politickej oblasti, na ktorej spočíva stabilita eura a našej Únie ako celku,“ dodal.

Koncepcia hovorí o opatreniach v krátkodobom (do 6 až 18 mesiacov), strednodobom (18 mesiacov až päť rokov) a dlhodobom horizonte (viac ako päť rokov).

V krátkodobom horizonte je potrebné dokončiť reformy, ktoré už boli ,alebo sa o nich rokuje. Ide napríklad o balík šiestich legislatívnych aktov (six pack), balík dvoch legislatívnych aktov, dohoda o jednotnom mechanizme dohľadu pre banky.

Po dohode o viacročnom finančnom rámci by mal vzniknúť „nástroj konvergencie a konkurencieschopnosti“ s cieľom urýchliť štrukturálne reformy v členských štátoch, ktoré sú dôležité pre fungovanie hospodárskej a menovej únie.  

V strednodobom horizonte počíta Komisia s ďalším posilňovaním rozpočtovej a hospodárskej politiky na úrovni EÚ, vrátane daňovej politiky a politiky zamestnanosti.

Eurozóna by mala mať špeciálnu fiškálnu kapacitu, ktorá sa má opierať o vlastné zdroje a poskytovať prostriedky pre štrukturálne reformy štátov eurozóny.

Podľa Komisie by sa mal taktiež zvážiť fond na splácanie dlhu a európske dlhopisy.

V období viac ako päť rokov počíta koncepcia už so samostatným rozpočtom pre eurozónu, alebo so spoločným vydávaním štátnych dlhopisov.

EK tvrdí, že niektoré z požadovaných krokov je možné vykonať v rámci platných zmlúv. Niektoré si však budú vyžadovať ich úpravy a zavedenie nových kompetencií pre Úniu.