Komisia chce užšiu spoluprácu so susedmi EÚ

EÚ sa s nádejou pozerá na kazašskú ropu.

Pozadie:

Európska susedská politika (ESP) bola spustená v roku 2004 a zahŕňa 16 krajín susediacich s hranicami EÚ z južnej (Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Izrael, Libanon, Líbya, Maroko, Sýria, Tunisko) a východnej strany (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina). Jej cieľom je vytvoriť oblasť prosperity a spolupráce okolo Únie pomocou jednotlivých akčných plánov ESP, bez toho, aby ponúkala perspektívu členstva. V skutočnosti je často chápaná ako alternatíva rozšírenia, no napriek tomu jej chýba základný faktor, ktorý by motivoval krajiny k uskutočňovaniu náročných reforiem, a tým je perspektíva členstva.

Otázky:

Komisia 4. decembra 2006 zverejnila výsledky akčných plánov ESP, odštartovaných v roku 2005 (Ukrajina, Moldavsko, Izrael, Jordánsko, Palestínska samospráva, Tunisko a Maroko). Správy vyzdvihujú pokrok, ktorý dosiahli predovšetkým Ukrajina, Maroko a Jordánsko.

Komisárka pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrero-Waldner uviedla: „Je tu priestor pre zvýšenie dosahov tejto politiky. Môžeme toho urobiť viac. Vypočuli sme si našich partnerov a dnes navrhujem kroky, ktoré zodpovedajú tomu, čo nám povedali.“

Komisia navrhuje:

  • Upevnenie spolupráce so susedskými krajinami v oblastiach ekonomiky a obchodu a uľahčenie procesu udeľovania víz;
  • Užšiu spoluprácu v realizácii Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (CFSP), koordináciu pozícií v medzinárodných organizáciách a účasť v inštitúciách EÚ; 
  • Zvýšenie sektorálnej spolupráce v kľúčových odvetviach, akými sú energetika, doprava, životné prostredie, migrácia a verejné zdravotníctvo.

Sektorálna Správa o pokroku ESP zdôrazňuje: „Energetická spolupráca s krajinami ESP je kľúčová pre energetickú bezpečnosť EÚ a bola vo významnej miere rozšírená.“ EÚ zvyšuje mieru spolupráce aj prostredníctvom Európsko-stredomorského energetického fóra a Energetickej iniciatívy čiernomorského regiónu, a vytvorila už dohody o úzkej energetickej spolupráci aj s Ukrajinou, Azerbajdžanom a Alžírskom. EÚ 4. decembra 2006  okrem toho podpísala ďalšiu energetickú dohodu s Kazachstanom.

Komisia sa rozhodla rozdeliť viac „odmien“ s cieľom motivovať susedské krajiny k realizácii reforiem. Rozpočet ESP pre roky 2007-2013 je 12 miliárd eur. Z toho 1 miliarda poslúži na vytvorenie dvoch nových fondov. Tie budú zahŕňať 300 miliónový fond na podporu reformy štátnej správy a ďalších 700 miliónov na spolufinancovanie pôžičiek Európskej banky pre rekonštrukcie a rozvoj (EBRD), dúfajúc, že členské štáty zvýšia svoj príspevok až na 7 miliárd. Tieto fondy by mohli byť použité napríklad na financovanie programov energetickej infraštruktúry.

Pozície:

Stratégia ESP Európskej komisie odráža priority Nemeckého predsedníctva EÚ, ktoré kladie dôraz na energetické a podnebné zmeny. Ferrero-Waldner uviedla: „Nemecké predsedníctvo má chce spraviť z ESP hlavnú prioritu, a práve to nám umožňuje posilniť ESP.“ Taktiež dodala, že nemecké predsedníctvo sa zameria viac na východných susedov, kým portugalské predsedníctvo sa následne sústredí na južných susedov, čím by sa mala dosiahnuť rovnováha oboch regiónov ESP.

Komisia odmietla ukrajinské a moldavské ašpirácie na členstvo v EÚ. Ukrajinský veľvyslanec pri EÚ Roman Špek dôrazne kritizuje rozhodnutie Komisie a  povedal: „Pre Ukrajinu je neakceptovateľné, ak sa s ňou zaobchádza rovnako ako  s neeurópskymi krajinami.“